Solvor Mjøberg Lauritzen

Førsteamanuensis

Pedagogikk

Faglige kompetanseområder:

 • Minoriteten rom
 • Interkulturell pedagogikk
 • Utdanning og konflikt
Telefon: 22590597
Mobil: 97167466

Presentasjon

Jeg er førsteamanuensis i pedagogikk, og underviser i temaer knyttet til pedagogikk, flerkulturalitet og forskningsmetode. Jeg skrev min avhandling om skoler som fredsbyggende aktører etter konflikt, basert på feltarbeid i Kenya i samarbeid med UNICEF. De siste årene har jeg i både forskning og undervisning arbeidet med minoriteten rom. Jeg har gjort feltarbeid i Romania der jeg blant annet har samarbeidet med ideelle aktører som arbeider for å forbedre romers utdanningssituasjon i landet. Jeg har også forsket på hvordan romer fremstilles i utdanningsvitenskapelig forskning. Jeg har engasjert meg for en rekke spørsmål knyttet til romers situsjon, som utdanning, mediaeksponering, migrasjon og antisiganisme.

Jeg er medlem av forskergruppene ‘Utdanning og verdier’ og ‘Migrasjon, minoriteter og marginalisering’.

Utvalgte publikasjoner

 • Lauritzen, S. M. (2019). Accessing basic education in Romania: Possibilities and limitations for NGOs working for educational change for Roma children. Journal of educational change, s. 1 - 22. ISSN: 1389-2843
 • Lauritzen, S. M. & Nodeland, T. S. (2018). "What is the problem represented to be?" Two decades of research on Roma and education in Europe. Educational Research Review, 24, s. 148 - 169. ISSN: 1747-938X
 • Fagermoen, T. & Lauritzen, S. M. (2018). Teologier i trosopplæringen. Search in Cristin...
 • Lauritzen, S. M. (2018). Nomadism in Research on Roma Education. Critical Romani Studies, 1(2), s. 58 - 75. ISSN: 2560-3019
 • Lauritzen, S. M. & Nodeland, T. S. (2017). What happened and why? Considering the role of truth and memory in peace education curricula. Journal of Curriculum Studies, 49(4), s. 437 - 455. ISSN: 0022-0272
 • Aamaas, Å., Duesund, K. H. & Lauritzen, S. M. (2017). Placements abroad and scaffolding structures. Studies in Higher Education, 44(3), s. 539 - 553. ISSN: 0307-5079
 • Lauritzen, S. M. (2016). Educational change following conflict: Challenges related to the implementation of a peace education programme in Kenya. Journal of educational change, s. 1 - 18. ISSN: 1389-2843
 • Lauritzen, S. M. (2016). Building peace through education in a post-conflict environment: A case study exploring perceptions of best practices. International Journal of Educational Development, 51, s. 77 - 83. ISSN: 0738-0593

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Lauritzen, S. M. (2019). Accessing basic education in Romania: Possibilities and limitations for NGOs working for educational change for Roma children. Journal of educational change, s. 1 - 22. ISSN: 1389-2843
 • Lauritzen, S. M. & Nodeland, T. S. (2018). "What is the problem represented to be?" Two decades of research on Roma and education in Europe. Educational Research Review, 24, s. 148 - 169. ISSN: 1747-938X
 • Lauritzen, S. M. (2018). Nomadism in Research on Roma Education. Critical Romani Studies, 1(2), s. 58 - 75. ISSN: 2560-3019
 • Lauritzen, S. M. & Nodeland, T. S. (2017). What happened and why? Considering the role of truth and memory in peace education curricula. Journal of Curriculum Studies, 49(4), s. 437 - 455. ISSN: 0022-0272
 • Aamaas, Å., Duesund, K. H. & Lauritzen, S. M. (2017). Placements abroad and scaffolding structures. Studies in Higher Education, 44(3), s. 539 - 553. ISSN: 0307-5079
 • Lauritzen, S. M. (2016). Educational change following conflict: Challenges related to the implementation of a peace education programme in Kenya. Journal of educational change, s. 1 - 18. ISSN: 1389-2843
 • Lauritzen, S. M. (2016). Building peace through education in a post-conflict environment: A case study exploring perceptions of best practices. International Journal of Educational Development, 51, s. 77 - 83. ISSN: 0738-0593

Utdanning og praksis

2004 - 2006BA i Engelsk og Kristendom, Høyskolen i Vestfold
2006 - 2007PPU, Høgskolen i Telemark
2007 - 2008MA in TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages), University of York
2010 - 2013PhD in Education, University of York