Leif Gunnar Engedal, dr. philos.

Professor em.

Telefon: 22590500
Kontor: 206

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Engedal, L. G. (2020). Medmenneske i lidelsens verden : menneskesynet i Gordon Johnsens tenkning og praksis. Møter med sårbare sinn : Gordon Johnsen og Modum Bads Nervesanatorium, s. 162 - 185. Hertervig Akademisk. ISBN: 9788282172417
  • Engedal, L. G. (2020). Tro, livskvalitet og helse : religionspsykologiske synspunkter i Gordon Johnsens tenkning. Møter med sårbare sinn : Gordon Johnsen og Modum Bads Nervesanatorium, s. 279 - 307. Hertervig Akademisk. ISBN: 9788282172417
  • Engedal, L. G. (2020). En kilde til liv : Gordon Johnsen og sjelesorgen. Møter med sårbare sinn : Gordon Johnsen og Modum Bads Nervesanatorium, s. 308 - 332. Hertervig Akademisk. ISBN: 9788282172417
  • Halstensen, K., Engedal, L. G., Myrvik, H., Haug, S. H. K., Austad, A., Thomassen, M. & Granqvist, P. (2019). Relasjoner og språk. Psykodynamisk fortolkning av språkets rolle i relasjonsdannelse som bidrag til å forstå grunnlaget for Adult Attachment Interview (AAI). Matrix, 35(2), s. 4 - 37. ISSN: 0109-646X
  • Stålsett, G., Austad, A. & Engedal, L. G. (2017). The Persecuting God and the Crucified Self : the Vital Role of Metaphors in Psychotherapy. Ana-Maria Rizzuto and the Psychoanalysis of Religion : the Road to the Living God, s. 65 - 91. Lexington Books. ISBN: 978-1-4985-6424-3
  • Engedal, L. G. (2015). Når ansikt åpner seg : sårbarhet som grunnvilkår i kristen livstydning. Trosopplæring for alle? Læring, tro og sårbare unge, s. 103 - 124. ISBN: 978-82-8249-153-2
  • (2015). Trosopplæring for alle? Læring, tro og sårbare unge. ISBN: 978-82-8249-153-2
  • (2014). Religionspsykologi. Gyldendal Akademisk. ISBN: 978-82-05-41634-5
  • Engedal, L. G. (2014). Posisjoner og teoritradisjoner i religionspsykologisk forskning : et mulig oversiktsbilde. Religionspsykologi, s. 43 - 58. Gyldendal Akademisk. ISBN: 978-82-05-41634-5
  • Engedal, L. G. (2014). Den moderne religionspsykologiens pionerer : William James og Sigmund Freud. Religionspsykologi, s. 71 - 83. Gyldendal Akademisk. ISBN: 978-82-05-41634-5

Utdanning og praksis

1970Lærerskole
1974Lastebilsjåfør - Kirkens Nødhjelp/Afrika
1976Cand. Philol
1977Konsulent - Norsk Kristelig Studieråd
1978 - 1980Vitenskapelig assistent MF
1981 - 1983Forskningsstipendiat MF
1983Cand. Polit
1984 - 1993Instituttlektor - Institutt for Sjelesorg (IFS) Modum Bad
1994 - 1999Instituttleder ved IFS
1994 - 1995Forskningsstipendiat NFR
1999Dr. philos. (IKS/UiO)
1999 - d.d.Professor i praktisk teologi (regligionspsykologi/sjelesorg)
1999 - d.d.Forskningsleder ved IFS

Verv

1994 - 1999Ansvarlig redaktør i Tidsskrift for Sjelesorg
1996 - d.d.Medlem i styringsgruppa for prosjekt Kirke-helse-diakoni i regi av Kirkerådet og Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon
1997 - d.d.Leder av Undervisningsutvalget - Heggem Menighet/Modum
1997 - d.d.Leder av Norsk Religionspsykologisk Fagforum (NFR)
1997 - d.d.Medlem i styringsgruppa for prosjekt Konflikt og Forsoning (KOF) i samarbeide med Kirkens Nødhjelp
1998 - d.d.Medlem av styringsgruppa for Venneskapssamarbeid Modum - Matagalpa/Nicaragua