Kristin Norseth, dr. theol.

Førsteamanuensis em.

Telefon: 22590532
Kontor: 206

Presentasjon

Mitt interessefelt er norsk kirke- og organisasjonshistorie på 1800- og 1900-tallet. Fokus er kvinners deltakelse i norsk kristenliv bredt forstått og kirkens forhold til den alminnelige kvinnesak og feministiske bølger. Jeg arbeider også med misjonshistorie og internasjonale/transnasjonale bevegelser. For tiden arbeider jeg med skolehistorie, "tåren" i 1600-tallets salmediktning samt aspekter ved den norske bedehusbevegelsen.

Utvalgte publikasjoner

 • Norseth, K. (2017). Kvinners selvstendiggjøring : 1850-årenes vekkelsesliv fra et kvinneperspektiv. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening, (1), s. 20 - 38. ISSN: 0808-2901
 • Norseth, K. (2014). Dorothe Engelbretsdatter - portrett i et landskap. Vor kristne og humanistiske arv : betraktninger ved 200-årsjubileet for Grunnloven, s. 154 - 167. ISBN: 978-82-7693-203-4
 • Hareide, S. (2014). Messuskýringar. Norrøne messeforklaringer i norsk oversettelse. Festskrift til Jan H. Schumacher. St. Olav forlag. ISBN: 978-82-7024-283-2
 • Norseth, K. (2013). Kvinnelige lederskap i norsk kristenliv - et historisk perspektiv. Guds rikes skatt : festskrift til Tore Kopperud, s. 283 - 300. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1512-6
 • Norseth, K. (2013). Arousing anti-Catholic sentiments on a national scale : the case of Marta Steinsvik and Norway. European anti-Catholicism in a comparative and transnational perspective, s. 149 - 161. Brill|Rodopi. ISBN: 978-90-420-3707-6
 • (2012). Kirke, kultur, politikk : festskrift til professor dr. theol. Bernt T. Oftestad på 70-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2851-9
 • Norseth, K. (2012). Herrens tjenerinner : Jomfru Maria i lutherske Norge. Kirke, kultur, politikk : festskrift til professor dr. theol. Bernt T. Oftestad på 70-årsdagen, s. 27 - 43. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2851-9
 • Norseth, K. (2011). De kristelige organisasjonene og kvinners prestetjeneste. Hun våget å gå foran: Ingrid Bjerkås og kvinners prestetjeneste i Norge, s. 195 - 208. ISBN: 9788254311820
 • Norseth, K. (2011). "-tag Ansvaret og Ledelsen i din egen Haand-" : kvinnelige ledere i norsk kristenliv - et historisk perspektiv. Ung Teologi, 43/44(1), s. 51 - 62. ISSN: 0333-340X
 • Norseth, K. (2010). Det er ikke gull alt som glimrer. Størst er barnet : artikler om barnet i Kaj Munks forfatterskab, s. 141 - 155. Forlaget ANIS. ISBN: 978-87-7457-489-7
 • Norseth, K. (2010). "4 blaarandede linneder-" : kvinneforeninger i historisk perspektiv. Hedrum kirke : 950-årsjubileum 2010, s. 126 - 135. ISBN: 978-82-303-1593-4
 • Norseth, K. & Oftestad, B. T. (2009). Med oikos inn i polis : kvinners vei til myndighet i norsk kristenliv i et offentlighetsperspektiv. Nytt Norsk Tidsskrift, 26(03.apr), s. 307 - 321. ISSN: 0800-336X
 • Norseth, K. (2008). MF og kvinneprestspørsmålet. Mellom kirke og akademia : Det teologiske Menighetsfakultetet 100 år, 1908-2008, s. 239 - 271. Tapir Akademisk Forlag. Search in Cristin...
 • Norseth, K. (2008). Bjarne Hareide - impulsene som formet ham. Prismet, 59(2), s. 127 - 142. ISSN: 0032-8847
 • (2008). Med Kristus til jordens ender : festskrift til Tormod Engelsviken / [redaksjon: Kjell Olav Sannes (ansv.), Egil Grandhagen ...[et al.]]. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2334-7
 • Norseth, K. (2008). Ekklesiologisk mangfold som teologisk problem - i norsk teologi mot slutten av 1800-tallet. Ung Teologi, 41(3), s. 67 - 81. ISSN: 0333-340X
 • Norseth, K. (2008). "- en i aandelig og legemlig Henseende reddende Gjerning-" tre perspektiver på norsk lepraarbeid på Madagaskar i det 19. århundre. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 62(2), s. 69 - 88. ISSN: 1504-6605
 • Norseth, K. (2007). La os bryte over tvert med vor stumhet : kvinners vei til myndighet i de kristelige organisasjonene 1842-1912. Search in Cristin...
 • Norseth, K. (2007). Women as mission leaders - a historical perspective. Mission to the world : communicating the Gospel in the 21st century : essays in honour of Knud Jørgensen, s. 301 - 313. Regnum Books. Search in Cristin...

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Norseth, K. (2021). «Da Aanden gjennem Væggen brød» : mystikk i haugianske kvinners salmediktning. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 75(1/2), s. 89 - 110. ISSN: 1504-6605
 • Norseth, K. (2021). The Prayer House as Promised Land. Tracing the Jerusalem Code. Volume 3: The Promised Land Christian Cutures in Modern Scandinavia (ca. 1750-ca. 1920), s. 163 - 187. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISBN: 9783110634884
 • Norseth, K. (2017). Kvinners selvstendiggjøring : 1850-årenes vekkelsesliv fra et kvinneperspektiv. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening, (1), s. 20 - 38. ISSN: 0808-2901
 • Hareide, S. (2014). Messuskýringar. Norrøne messeforklaringer i norsk oversettelse. Festskrift til Jan H. Schumacher. St. Olav forlag. ISBN: 978-82-7024-283-2
 • Norseth, K. (2013). Kvinnelige lederskap i norsk kristenliv - et historisk perspektiv. Guds rikes skatt : festskrift til Tore Kopperud, s. 283 - 300. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1512-6
 • Norseth, K. (2013). Arousing anti-Catholic sentiments on a national scale : the case of Marta Steinsvik and Norway. European anti-Catholicism in a comparative and transnational perspective, s. 149 - 161. Brill|Rodopi. ISBN: 978-90-420-3707-6
 • (2012). Kirke, kultur, politikk : festskrift til professor dr. theol. Bernt T. Oftestad på 70-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2851-9
 • Norseth, K. (2012). Herrens tjenerinner : Jomfru Maria i lutherske Norge. Kirke, kultur, politikk : festskrift til professor dr. theol. Bernt T. Oftestad på 70-årsdagen, s. 27 - 43. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2851-9
 • Norseth, K. (2010). "4 blaarandede linneder-" : kvinneforeninger i historisk perspektiv. Hedrum kirke : 950-årsjubileum 2010, s. 126 - 135. ISBN: 978-82-303-1593-4
 • Norseth, K. (2010). Det er ikke gull alt som glimrer. Størst er barnet : artikler om barnet i Kaj Munks forfatterskab, s. 141 - 155. Forlaget ANIS. ISBN: 978-87-7457-489-7

Utdanning og praksis

1968 - 1971Treårig lærerutdanning med norsk årsenhet
1971 - 1973Kristendomskunnskap mellomfag, fil. forberedende MF
1973 - 1982Skoleungdomssekr./ledertreningssekr., NKSS
1978Utdanning i radio- og TV-produksjon, London
1979 - 1982Timelærer, folkehøgskole, menighetsseminar, voksenopplæring
1982 - 1991Landsungdomssekr. og informasjonssjef, Det Norske Misjonsselskap
1990Timelærer, folkehøgskole, menighetsseminar, voksenopplæring
1990Antropologi, distriktshøgskolen, Stavanger
1991 - 1993Markedsansvarlig, journalist, barnebladet SALTO
1993 - 1997Forlagsredaktør, IKO-forlaget
1997 - 1999Prosjektleder, NRK fjernsynet, religiøse programmer
1997Kristendomskunnskap hovedfag MF
1998Embetseksamen teologi MF
1999 - 2005NFR-stipendiat, MF
2005 - 2007Universitetslærer MF
2007Førsteamanuensis

Verv

1988Har vært styremedlem i Internasjonalt Massemedia-institutt (IMMI).
1989Har vært styremedlem Det norske Bibelselskap og eksekutivkomiteen for De Forenede Bibelselskapers Europa- og Midtøsten-region (EUMEC).
1990Har vært medlem av Den norske kirkes dåpsopplæringsutvalg.
1991Har vært styremedlem Rønningen folkehøgskole.
1991Har vært representantskapsmedlem i Vårt Land (nestleder) og Landslaget for Norske Ungdomsorganisasjoner (LNU).
1992Leder av diverse program- og informasjonskomiteer ved en rekke landsomfattende storarrangementer.
1999 - 2008Styremedlem Egede-instituttet
2000 - 2006Styremedlem Misjonshøgskolen i Stavanger
2007 - 2014Styremedlem, NIME - Nordic Institute for Missiological and Ecumenical Research
2007 - d.d.Redaktør, Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap