Omvendt klasserom

Omvendt klasserom med aktiv metalæring for både student og lærer.

Kontaktperson:
Atle Ottesen Søvik
professor i systematisk teologi

Dette prosjektet prøver ut en omvendt klasseromsundervisning der studentene forbereder seg før hver samling ved å se på tre videoer om dagens tema. For hver video svarer de på spørsmål om hva videoen handlet om, hvorfor temaet er relevant, hvordan det er best for dem å lære og huske dette innholdet, og hvordan videoen kunne blitt bedre.

Gjennom dette må studentene både reflektere over hva de lærer og hvordan de lærer det, samtidig som læreren får tilbakemelding om hva studentene har lært og hvordan videoene kan bli enda bedre. Hensikten er at studentene skal jobbe jevnt med stoffet gjennom semesteret, og komme forberedt til hver time, slik at tiden kan brukes til aktiv diskusjon av stoffet.