DORA-erklæringen

MF har signert DORA-erklæringen.

Med DORA (San Fransisco Declaration on Research Assessment) stiller man seg bak prinsippet om at søkernes faglige kvalifikasjoner og kvaliteten til oppnådde resultater skal vurderes på et bredere grunnlag enn hvor forskerne publiserer. Det er kvaliteten på forskningen og et bredt sett av resultater og virkninger fra forskningen som skal ligge til grunn.

DORA (fra 2012) trekkes fram som viktig i de nasjonale retningslinjene for åpen tilgang som ble lansert av Kunnskapsdepartementet i fjor. Prinsippene i DORA vil kunne fremme publisering med åpen tilgang fordi få Open Access tidsskrifter har høy Journal Impact Factor. Ved å se bort fra publiseringskanalenes status, vil det være enklere for forskere å publisere i kanaler som ikke scorer høyt på Journal Impact Factor. På denne måten støtter DORA opp under Forskningsrådets mål om å stimulere til åpen publisering,