Æresdoktorer ved MF 2008

2008

I forbindelse med MFs 100 års jubileum i 2008 ble fem personer kreert æresdoktorer ved MF. Her er rektor Vidar L. Haanes sammen med fire av dem. 

Æresdoktorer ved MF

Æresdoktorgraden ved MF vitenskapelig høyskole, doctor theologiae honoris causa, er institusjonens høyeste utmerkelse. Den tildeles for betydningsfull vitenskapelig eller kunstnerisk innsats, eller for fremragende arbeid til gagn for vitenskapen eller kunsten.

Klikk på navnene for å lese mer om MFs æresdoktorer

2008 - i forbindelse med MFs 100 års jubileum:
Else Marie Jakobsen
Svein Ellingsen
Kirsten Nielsen
Frances M. Young
Kwame Bediako

2017 - i forbindelse med reformasjonsjubileet og 50-årsjubileet for MFs institutt for kristendomskunnskap:
Thomas Kaufman
Linda Woodhead
Robert Jackson

2018:
Jürgen Moltmann