Åbo Akademi University

Åbo Akademi er et svenskspråklig universitet i Finland. Universitetet ble grunnlagt i 1918. Det var et privat universitet frem til 1981 da det ble overtatt av staten. Den største delen av akademiet ligger i Åbo, men enkelte enheter er lagt til Vasa. Åbo Akademi har rundt 7000 studenter og 1300 ansatte. Hvert år utdannes 500 hovedfagskandidater og 70 doktorkandidater.

Om avtalen

Erasmus+ og Nordplus

Hvem kan søke? 

Teologi, bachelor og masternivå

Aktuelle nettsider

https://www.abo.fi/

Kontakt

Karoline Oftedal, Rådgiver for internasjonalisering

E-post: international@mf.no

Telefon: 22590574