Vitenskaplige publikasjoner

Med "vitenskapelig publisering" refereres det til tekster i vitenskapelige tidsskrifter, publikasjonsserier og utgivere ut fra kriteriene som er gitt av Universitets- og høgskolerådet.

Vitenskapelig og faglig produksjon fra ansatte ved Det teologiske Menighetsfakultet:

- 2015 (pdf)
- 2014 (docx)
2013 (pdf)
2012 (pdf)
2011 (pdf)
2010 (pdf)
2009 (pdf)
2008 (pdf)
2007 (pdf)
2006 (pdf)
2005 (pdf)

Publisering av forskningsarbeid er en vesentlig del av virksomheten til MF. MF har fra 2005 vært den institusjonen blant Norges universiteter og høyskoler som har produsert flest publiseringspoeng pr. faglig tilsatt. Det finnes en rekke forskjellige publiseringskanaler (forlag og tidsskrift) av ulik kvalitet. Et viktig kriterium for å kunne regnes som en vitenskapelig publiseringskanal er uavhengig fagfellevurdering. Publiseringspoeng beregnes ut fra hvor mange publikasjoner den enkelte institusjon har i ulike godkjente vitenskapelige tidsskrifter, antall artikler i antologier og antall publiserte monografier på godkjente, akademiske forlag.

Antall oppnådde poeng på hver publikasjon avhenger også av prestisjenivået på publiseringskanalen. Her deler departementet inn i to nivåer, der eksempelvis en artikkel i et vitenskapelig tidsskrift rangert på nivå 1 vil gi ett poeng, mens publisering på nivå 2 gir 3 poeng. Det er kun de ca. 20 % fremste internasjonale tidsskriftene på et fagområde som plasseres på nivå 2. 

Cristin (Current Research Information System in Norway) er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner i UH-sektoren (og instituttsektoren og helsesektoren). Norsk vitenskapsindeks er den del av Forskningsresultatmodulen i Cristin som benyttes av UH-sektoren.