Visumsøknad

Mange land utenfor Europa krever visum. Regler og prosedyrer varierer fra land til land, og det er derfor lurt å sjekke dette så tidlig som mulig.

Å søke visum er ditt ansvar, og du bør kontakte relevante lands ambassade for å innhente oppdatert informasjon. Med forbehold om endringer finner du informasjon om visumprosedyrer for de mest sentrale landene nedenfor.

Argentina

Alle som skal være mer enn tre måneder i Argentina trenger oppholdstillatelse. Studentene vil få mer informasjon fra universitetet i Argentina om dette.
Man trenger ikke søke om visum før man reiser.

Australia

Alle som skal reise til Australia må ha et gyldig visum. Studenter som har skal studere i Australia i mer enn tre måneder, må ha et studentvisum. For tiden koster dette AU$ 550 (ca. 3200 NOK). Les mer om visum og visumkostnader.

Du kan først søke om visum når du har fått endelig opptak fra lærestedet, takket ja til plassen og betalt eventuelle skolepenger eller depositum på skolepenger. Når dette er på plass vil lærestedet utstede en Confirmation of Enrolment (CoE) som du benytter i visumsøknaden.

Du søker om visum på Internett (klikk på "Students"). Visumbekreftelsen kommer i form av en e-post og knyttes til passnummeret ditt. Du kan bli bedt om å sende inn ytterligere dokumentasjon hvis du feks. har oppholdt deg i såkalte høyrisikoland den siste tiden eller lider av kroniske sykdommer.

Få mer informasjon om visumbestemmelser fra Department of Immigration and Citizenship.

Belgia

Schengen-området.

Mer info her

Munkedamsveien 53B, 0250 Oslo

T: +47 23 23 92 20
F: +47 23 23 92 32

Bulgaria

Dersom du skal oppholde deg mer enn 90 dager i Bulgaria, trenger du som norsk statsborger visum. For å søke om dette og mer informasjon, kontakt Bulgarias ambassade:

Tidemands gate 11, 0244 Oslo
Telephone: +47 22 55 40 40
Оut-of-hours hotline:
+47 46 260813
Office hours: 08.30 - 17.00 h
Office hours of the Consular Service: Mon, Wed, Fri, 10:00 - 12:00 h.
E-mail: Embassy.Oslo@mfa.bg

Mer info her

Brasil

Som norsk statsborger må du ha visum til Brasil dersom du skal oppholde deg i landet i mer enn 90 dager. Til visumsøknaden må du legge ved:

 • Pass, som må være gyldig i minst seks måneder frem i tid
 • Webadresse til Brasils ambassade: http://oslo.itamaraty.gov.br/en-us/
 • To passbilder
 • Opptaksbrev fra lærestedet.
 • Bostedsbevis eller noe som bekrefter navn og adresse i Norge. Kan fås ved henvendelse til ditt lokale skattekontor
 • Politiattest. Les mer om dette på Politiets hjemmesider, der du også kan laste ned søknadsskjema for politiattest
 • Bevis på at du kan finansiere studiene, for eksempel gjeldsbrev fra Lånekassen, eller en bankutskrift
 • Bevis for helseforsikring og reiseforsikring. Les mer om forsikring

Visumgebyret er for tiden på kr. 480.-. Behandlingstid er ca. 10 arbeidsdager.

Kontakt ambassaden for mer informasjon:
Brasils ambassade
Sigur Syrs gate 4
0244 OSLo
Tlf.: 22 54 07 30
e-post: consular@brasil.no

Canada

For norske studenter som skal på inntil seks måneders studieopphold i Canada, vil pass og opptaksbrev fra institusjonen være tilstrekkelig dokumentasjon ved innreise.
Skal du studere i Canada i mer enn seks måneder, må du søke om studentvisum (Study Permit). Søknadsskjema fåes ved henvendelse til Den canadiske ambassade i Oslo.

For søkere med norsk statsborgerskap er det the Canadian High Commission i London som utsteder studentvisum. Du kan ikke søke om visum før du har fått det endelige opptaksbeviset fra universitetet i Canada. I tillegg til attestert kopi av opptaksbeviset, krever High Commission en økonomisk garanti (den fra Lånekassen er tilstrekkelig), 2 passbilder, kopi av passet og et behandlingsgebyr. Behandlingstid for søknaden varierer fra 2-4 uker, det er derfor viktig å sende inn søknaden straks du har fått opptaksbevis fra lærestedet. Les søknaden nøye og sjekk at underskrift og alle vedlegg er med.
Canadian High Commission anbefaler på det sterkeste at ingen bestiller reise før de har mottatt visumet. Les mer om visum og studentvisum (Study permit)

Québec: Dersom du skal studere mer enn 6 måneder i Provinsen Québec, må du i tillegg til ordinært studentvisum for Canada også sende en søknad til Québec (L'immigration du Québec). Skjemaet heter CAQ. Vanligvis sender universitetet søknadsskjemaet sammen med opptaksbeviset. Du kan også enten henvende deg til Den canadiske ambassaden i Oslo eller til L'immigration Québec hvor du kan laste ned søknaden. Søknaden skal sendes til Québec sammen med opptaksbevis og behandlingsbegyr. Søknaden til Québec Immigration bør sendes før søknaden om ordinært canadisk studentvisum (study Permit) sendes til London. Dette fordi London ikke utsteder visum før de har fått et svar fra Québec på at de har innvilget studenten tillatelse. Québec tar kontakt direkte med London, som igjen sender ut Study Permit. I visumsøknaden til the High Commission i London er det anbefalt å nevne hvilken dato søknaden ble sendt til Québec-myndighetene. CAQ-skjemaet til Québec skal sendes til følgende adresse:

Service aux étudiants étrangeres
Direction de l'immigration temporaire
Ministere de l'immigration et des communautés culturelles
285, rue Notre-Dame Ouest, rez-de-chaussée, local G-15
Montréa (Québec) H2Y 1T8
CANADA

Tlf. : +1 514 864 9191
Faks: +1 514 873 9931

Chile

Du må ha visum til Chile dersom du skal oppholde deg i landet i mer enn tre måneder. Til visumsøknaden må du legge ved:

 • Opptaksbrev fra lærestedet i Chile.
 • Gyldig pass.
 • Legeattest. Snakk med Studenthelsetjenesten om dette.
 • Bevis på at du kan finansiere studiene, for eksempel gjeldsbrev fra Lånekassen, eller en bankutskrift.
 • Fødselsattest oversatt til spansk. Kontakt Likningskontoret for den kommunen der du er folkeregisterført som bosatt.
 • Politiattest. Les mer om dette på Politiets hjemmesider, der du også kan laste ned søknadsskjema for politiattest. Du kan først søke om politiattest når du har opptaksbrev fra lærestedet i Chile.
 • Fire passbilder.

Konakt ambassaden for mer informasjon:

Chiles ambassade
Meltzersgt. 5, 0244 Oslo
Tlf.: 22 44 54 96
Faks: 22 44 24 21
E-post:  ">

Costa Rica

Du trenger ikke visum ved innreise til Costa Rica, oppholdstillatelse ordnes ved lærestedet etter ankomst. For å få oppholdstillatelse trenger du politiattest og fødselsattest. Dette må du ordne før du reiser.

Les mer om politiattest og last ned søknadsskjema for politiattest på Politiets hjemmesider. Du kan først søke om politiattest når du har opptaksbrev fra lærestedet i Costa Rica. Du trenger også en fødselsattest oversatt til spansk. Kontakt Likningskontoret for den kommunen der du er folkeregisterført som bosatt.

Hellas

Schengen-området.

Mer info her

Nobels Gate 45, 0244, OSLO
Tel:  (+47) 22442728, 22431221
Fax:  (+47) 22560072
Email: gremb.osl@mfa.gr , gremb@online.no
Opening Hours: After appointments, Monday to Thursday from 10:00-13:00
Appointments: Through telephone or e-mail

Hong Kong

Dersom du skal oppholde deg mer enn 90 dager i Hong Kong trenger du som norsk statsborger visum. Du vil få informasjon om visum og oppholdstillatelse når du får endelig opptak fra universitetet i Hong Kong.
Søknadsgebyr er 360 HK$ (ca. 250 NOK) og kan betales med kredittkort.

Irland

Embassy of Ireland
Floor 6
Haakon VIls gt. 1| 0244 Oslo
Tel: +47 2201 7200

Mer info her

Mexico

Alle som skal studere i Mexico må ha gyldig visum. Søknaden om visum må sendes til den meksikanske ambassaden i Danmark. Søknadsskjema og informasjon om hvilke vedlegg du trenger kan du finne på ambassadens hjemmesider.

Vær oppmerksom på at du må sende passet ditt, og selv hente det på ambassaden i København når visumet er utstedt! Du kan søke om visum når du har fått endelig opptak fra universitetet i Mexico.

Embajada de Mexico
Bredgade 65
1260 København
Danmark
Tlf.: (+45) 39 61 05 00 Faks: (+45) 39 61 05 12
e-post: info@mexican-embassy.dk

Nederland

Schengen-området.

Mer info her

Oscars gate 29
0244 Oslo
Norway
Phone

+47 23 33 36 00

New Zealand

Alle som skal studere i New Zealand må ha visum ved innreise til landet. Du søker først om visum når du har fått endelig opptaksbevis fra lærestedet, og så raskt som mulig etter at du har fått dette. Har du kommet inn på en plass der det kreves skolepenger, vær oppmerksom på at skolepengene må være betalt før du kan søke visum!

Visumsøknaden lastes ned fra internett fra Immigration New Zealands hjemmesider

Tips om hvordan fylle ut søknaden finnes i dette dokumentet

Søknaden sendes til New Zealands ambassade i Den Haag, Nederland:

Immigration New Zealand
Eisenhowerlaan 77
2517 KK The Hague
The Netherlands
Tlf.:+31 70 365 8037 (mandag til fredag 10-12 og 14-16)
Faks:+31 70 364 0116
E-post: inzthehague@dol.govt.nz

Visumgebyret er for tiden 200 Euro (ca. 1700 NOK) og kan betales med kredittkort. Du må legge ved passet ditt sammen med visumsøknaden. Ambassaden anbefaler å bruke budservice, for eksempel DHL, TNT eller andre, for å forsikre om at passet ditt kommer tilbake til deg. Behandlingstiden er omtrent to uker.

Se også Immigration New Zealands hjemmesider

Peru

Studenter trenger visum til Peru. Kontakt Perus ambassade i Stockholm for mer informasjon:

Embajada del Perú en Suecia
Brunnsgatan 21B, 3TR
111 38 Stockholm
Sverige

Tlf.: +46 8 44 08 747
Faks: +46 8 23 08 13
Åpningstid mandag til torsdag 9-12
E-post: consulado@peruembassy.se
http://www.peruembassy.se/

Romania

Oscars gate 51, 0244 Oslo, Norway 
Phone: + 47 22 441512; + 47 22 560416
Fax: + 47 - 22 431674
E-mail: oslo@mae.ro
Web-site: http://oslo.mae.ro

Mer info her

Slovakia

Schengen-området.

Mer info her

 

Sør-Afrika

Du trenger studentvisum for å studere i Sør-Afrika. Ambassaden har gitt beskjed om at det kan ta en måned å behandle visumsøknaden, og det er veldig viktig at du har det i orden før du reiser.

Du kan skrive ut søknadsskjemaer fra ambassadens hjemmesider. Du skal laste ned "Application for a temporary residence permit", "Radiological report" og "Medical certificate". På søknadsskjemaet "Application for a temporary residence permit" skal du krysse av i ruten "Student exchange programme". Søknadsprosessen kan være forholdsvis omfattende. Følgende må legges ved søknaden:

 • Gyldig pass.
 • Etter at du har levert alle papirene til ambassaden skal du betale 455 NOK til den sørafrikanske ambassadens konto hos DNB Nor: 7058 05 27831.
 • Et bevis på at du kan finansiere dine studier i Sør-Afrika, en foreløpig uttalelse fra Lånekassen er tilstrekkelig. Bestill din foreløpige uttalelse på Lånekassens hjemmesider.
 • Fødselsattest. Hvis du er gift eller skilt må det legges ved vigselsattest eller skilsmissepapirer.
 • Utfylt "Medical certificate". Snakk med Studenthelsetjenesten om dette.
 • Utfylt "Radiological report". Snakk med Studenthelsetjenesten om dette.
 • Vandelsattest fra politiet. Du må søke om politiattest i den kommunen hvor du er folkeregistrert. Hvis du er folkeregistrert i Oslo kan du skrive ut søknadsskjema på Oslo politidistrikts nettsider. Hvis du ikke har noe på rullebladet kan det være på norsk, men hvis derimot skulle ha noe på rullebladet må den være på engelsk.
 • Booking av flybillett. Hvis du ikke kjøper tur-retur billett kontakt ambassaden, da det gjelder spesielle regler.

Hvis du ikke har returbillett eller en avtale med ambassaden når du kommer til Sør-Afrika, blir du nektet innreise.

Hvis du vil reise eller oppholde deg en tid i Sør-Afrika etter at studiene er ferdig, kan du søke om utvidelse. Du kan gjøre dette ved å skrive et brev med en forklaring på hvorfor du søker utvidelse og hva du skal gjøre der. Du kan også søke når du er i Sør-Afrika. Internasjonal avdeling ved vertsuniversitetet kan hjelpe deg med dette.

Hvis du har noen spørsmål angående søknaden om midlertidig oppholdstillatelse, ta kontakt med den sørafrikanske ambassaden.

Embassy of the Republic of South Africa
Besøksadresse: Drammensveien 88 C, 0271 Oslo
Post adresse:PO Box 2822 Solli, 0204 Oslo
tel.: (+47) 23 27 32 20 fax: (+47) 22 44 39 75
Åpningstidene til visumavdelingen er mandag til fredag kl. 9:00-13:00
e-post: oslo.reception@foreign.gov.za

Sør-Korea

Alle som skal studere i Sør-Korea må ha gyldig visum. Søknaden om visum må sendes til den Sør-Koreanske ambassaden, du må også henvende deg der for å få søknadsskjema. Du må ha følgende dokumentasjon:

 • Opptaksbrev fra universitetet.
 • Bekreftelse på at du kan finansiere studiene i Sør-Korea. Hvis du skal studere mindre enn 6 måneder må du eller foreldre/foresatte ha en bekreftelse fra banken om at du har mer enn $ 3000 på konto. Hvis du skal studere mer enn 6 måneder, må du ha mer enn $ 6000 på konto.
 • Bekreftelse på at det finnes en utvekslingsavtale mellom UiO og det aktuelle universitetet i Sør-Korea. Kontakt enheten ved UiO som eier utvekslingsavtalen for dette.

Koreas ambassade, Republikken Sør-Korea
Inkognitogt. 3
Tlf.: 22 54 70 90
Faks.: 22 56 14 11
E-post: kornor@mofat.go.kr

Tsjekkia

Schengen-området.

Mer info her

Tyrkia

Dersom du skal oppholde deg mer enn 90 dager i Tyrkia, trenger du som norsk statsborger visum. For å søke om dette trenger du opptaksbrev fra lærestedet, passet ditt og et passbilde. Søknadsgebyr er 550,- og behandlingstiden er ca. en uke. For mer informasjon, kontakt Tyrkias ambassade:

Turkish Embassy in Oslo
Halvdan Svartes gate 5
N-0244 OSLO
Tlf. (konsulatavdeling, åpent mandag til fredag 14- 16): 22 12 87 62
Faks. 22 55 62 63
E-post: mb.oslo@mfa.gov.tr
http://oslo.emb.mfa.gov.tr/

Tyskland

Schengen-området.

Mer info her

United Kingdom

USA

Du trenger studentvisum for å studere i USA, og du må ha mottatt opptaksbrev fra det amerikanske lærestedet før du kan søke. Søknadsgebyr for visumet er for tiden NOK 700,-. Den Amerikanske ambassaden i Drammensveien 21 er åpen for besøkende mandag-fredag mellom 9 og 12. Tlf. 22 44 85 50.

Studenter som skal på delstudieopphold i USA, http://www.ustraveldocs.com/no/index.html?firstTime=No

De amerikanske universitetene legger som regel opp til at studenter benytter enten F1 eller J1 visum. Vær oppmerksom på at J1 medfører at man får en toårig "karantene" etter oppholdet før man kan søke om eventuell permanent arbeids- eller oppholdstillatelse i USA. Karantenen gjelder bare dersom studenten mottok støtte fra offentlige kilder, f.eks. Lånekassen.

Mer informasjon om visum til USA kan du få fra ambassadens hjemmesider.