Videreutdanning skole MF

Videreutdanning: Skole og samfunn

MF tilbyr flere typer kompetansegivende kurs på bachelor- og mastergradsnivå for lærere og andre interesserte i fagene i KRLE/religion og etikk. Studiene kan kombineres med jobb.

Fakta: 

Du søker om opptak via SøknadsWeb. 

Studentene betaler semesteravgift til MF og får studiekort fra Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) eller den lokale studentsamskipnaden. Krav til opptak er generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse for søkere over 25 år.

Kontaktperson
Vil du vite mer? Ta kontakt med studieveileder Mona Gulbrandsen Bø. E-post: deltid@mf.no  
Telefon: 22 59 05 00.

For faglige spørsmål kontakt
Ann Midttun
Etter- og videreutdanningsleder
e-mail: Ann.Midttun@mf.no

Deltidsstudier 

August 2017 starter MF opp fire nye deltidsstudier.

Lørdagsundervisning - oppstart 19. august:

KRLE 1

Dette emnet går over følgende åtte lørdager høsten 2017:
19.08; 02.09; 16.09; 23.09; 28.10; 04.11; 18.11; 25.11.
Du tar 15 studiepoeng per semester.
Her kan du lese brosjyre for KRLE 1 og 2

KRLE 2

Også dette emnet går over to semester, og undervisningen er følgende syv lørdager høsten 2017:
19.08; 02.09; 16.09; 23.09; 28.10; 04.11; 18.11

Erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk

Denne masteren kan du ta over tre år, hvilket gir 90 studiepoeng.
Undervisning høsten 2017 er følgende seks lørdager:
19.08; 09.09; 23.09; 28.10; 25.11; 02.12
Les mer på nettsiden for masteren her.
Her kan du lese brosjyre for masteren.

Kristendom og billedkunst

Torsdagsundervisning - oppstart 31. august

Er du interessert i kunst og ønsker å bli bedre kjent med europeisk kunsthistorie? ​Velkommen til et spennende deltidsemne (10 studiepoeng)!
Undervisningen går over 9 torsdagskvelder høsten 2017. Se mer informasjon om studiet i denne brosjyren.
Her er nettsiden for studiet.

Søknadsfrist for alle studiene: Løpende opptak fram til studiestart. Søk via Søknadsweb.
Pris: 4500,-