Videreutdanning skole MF

Videreutdanning: Skole og samfunn

MF tilbyr flere typer kompetansegivende kurs på bachelor- og mastergradsnivå for lærere og andre interesserte i fagene i KRLE/religion og etikk. Studiene kan kombineres med jobb.

Fakta: 

Du søker om opptak via SøknadsWeb. 

Studentene betaler semesteravgift til MF og får studiekort fra Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) eller den lokale studentsamskipnaden. Krav til opptak er generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse for søkere over 25 år.

Kontaktperson
Vil du vite mer? Ta kontakt med studierådgiver Mona Gulbrandsen Bø. E-post: deltid@mf.no  
Telefon: 22 59 05 00.

For faglige spørsmål kontakt
Ann Midttun
Etter- og videreutdanningsleder
e-mail: Ann.Midttun@mf.no

Deltidsstudier 

Vil du studere KRLE våren 2018?
Januar 2018 starter MF opp flere nye deltidsstudier i KRLE. Du finner mer informasjon her.

Vil du ta erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk?
Denne masteren kan du ta over tre år, hvilket gir 90 studiepoeng. Opptak 15. juni hvert år. Les mer på nettsiden for masteren her.
Her kan du lese brosjyre for masteren.

Søknadsfrist for alle studiene: Løpende opptak fram til studiestart. Søk via Søknadsweb.
Pris: 4500,-