Videreutdanning skole MF

Videreutdanning: Skole og samfunn

MF tilbyr flere typer kompetansegivende kurs på bachelor- og mastergradsnivå for lærere og andre interesserte i fagene i KRLE/religion og etikk. Studiene kan kombineres med jobb.

Fakta: 

Du søker om opptak via SøknadsWeb. 

Last ned brosjyre om emnene 
våren 2017 her ...

Studentene betaler semesteravgift til MF og får studiekort fra Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) eller den lokale studentsamskipnaden. Krav til opptak er generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse for søkere over 25 år.

Kontaktperson
Vil du vite mer? Ta kontakt med studieveileder Mona Gulbrandsen Bø. E-post: deltid@mf.no  
Telefon: 22 59 05 00.

For faglige spørsmål kontakt
Ann Midttun
Etter- og videreutdanningsleder
e-mail: Ann.Midttun@mf.no

14. januar 2017 startet vi opp undervisningen av to emner i KRLE.

Deltidsstudier 

1. KRLE1020 - Bibelen og kristen livstolkning  
2. KRLE1040 - Etikk, filosofi og kristen livstolkning

Last ned brosjyre om emnene våren 2017 her ...

Undervisning i disse to emnene går parallelt følgende lørdager våren 2017: 14.01, 28.01, 11.02, 11.03, 25.03, 22.04, 29.04, 13.05.(med forbehold om små endringer)
 

Semesteravgift for KRLE-emnene våren 17: kr. 4500,- 
Søknadsfristen har vært.
Oppstart: 14. januar

---------------------------------------------------------

Brosjyre for KRLE 1 og 2 høst 2016.
 

3. Erfaringbasert master i KRLE/religion og etikk
Brosjyre
om masteren.