Videreutdanning skole MF

Videreutdanning: Skole og samfunn

MF tilbyr flere typer kompetansegivende kurs på bachelor- og mastergradsnivå for lærere og andre interesserte i fagene i KRLE/religion og etikk. Studiene kan kombineres med jobb.

Fakta: 

Du søker om opptak via SøknadsWeb. Søknadsfrist 15. desember med løpende opptak frem til studiestart.

Last ned brosjyre om emnene 
våren 2017 her ...

Studentene betaler semesteravgift til MF og får studiekort fra Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) eller den lokale studentsamskipnaden. Krav til opptak er generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse for søkere over 25 år.

Kontaktperson
Vil du vite mer? Ta kontakt med studieveileder Mona Gulbrandsen Bø. E-post: deltid@mf.no  
Telefon: 22 59 05 00.

For faglige spørsmål kontakt
Ann Midttun
Etter- og videreutdanningsleder
e-mail: Ann.Midttun@mf.no

14. januar 2017 starter vi opp undervisningen av to emner i KRLE.

Deltidsstudier - søk nå for oppstart i Januar 2017
 

1. KRLE1020 - Bibelen og kristen livstolkning  
2. KRLE1040 - Etikk, filosofi og kristen livstolkning

Last ned brosjyre om emnene våren 2017 her ...

Undervisning i disse to emnene går parallelt følgende lørdager våren 2017: 14.01, 28.01, 11.02, 11.03, 25.03, 22.04, 29.04, 13.05.(med forbehold om små endringer)
 

Semesteravgift for KRLE-emnene våren 17: kr. 4500,- 
Søknadsfrist: Innen 15. desember.
Oppstart: 14. januar

---------------------------------------------------------

Brosjyre for KRLE 1 og 2 høst 2016.
 

3. Erfaringbasert master i KRLE/religion og etikk
Brosjyre
om masteren.
 følgende datoer: ​20.08, 03.09, 24.09, 22.10, 12.11, 03.12.