kirke

Videreutdanning: Kirke

Info og søknadsskjema

Fakta: 

For søknad til enkeltkurs, bruk EVUWeb

For søknad til studieprogrammer, bruk SøknadsWeb

For søknad til Erfaringsbasert master i praktisk teologi eller Master i klinisk sjelesorg, bruk eget søknadsskjema.

For faglig spørsmål, kontakt Inge Westly
Etter- og videreutdanningsleder, kirke
e-mail: inge.westly@mf.no  

Relaterte søknadsskjema:

  • Prester ansatt i bispedømmene må søke PKU-emner via www.kompetansekart.no. Andre søkere registrert i Kompetansekartet kan også søke via dette. Kopi/utskrift av søknad i Kompetansekartet sendes til veileder ved 1. prioritert kurssted. 
  • Øvrige søkere sender søknad på eget skjema med bekreftelse fra arbeidsgiver til veileder ved 1. prioritert kurssted. Godkjent søknadsskjema og mer informasjon om PKU og søknadsprosedyre fås ved henvendelse direkte til utdanningsstedene v/kursleder.
  • Har du tatt videreutdanning ved en annen instituasjon som kan innpasses i en av disse mastergradene? Fyll ut søknadsskjema for godkjenning av norsk utdanning som ikke er fra MF.
  • Søknadsskjema til Erfaringsbasert master i praktisk teologi og Master i klinisk sjelesorg

Generelt om studieprogrammene:

Erfaringsbasert master i praktisk teologi er særlig rettet mot prester, men diakoner og kateketer kan også ta en del av emnene i dette programmet.

Master i klinisk sjelesorg er særlig rettet mot prester, diakoner og andre som sikter mot en særlig forypning og kompetanse i kristen sjelesorg. I denne mastergraden inngår tre pastoralkliniske kurs; PKU501, PKU502 og PKU 503.

Enkeltemner på mastergradsnivå.

 

Kontaktperson:

Inge Westly,
E: inge.westly@mf.no