Religionsfilosofi

Religionsfilosofi

De store spørsmålene

De store spørsmålene

  • Hva er de best begrunnede argumenter for og mot Guds eksistens?
  • Hva er det best begrunnede svaret på det ondes problem?
  • Taler vitenskapen mot religion?
  • Er det rasjonelle grunner til å tro på et liv etter døden?
  • Kan bare én religion være sann?

Lærer er professor Atle O. Søvik (doktorgrad i religionsfilosofi).

Undervisning på nett.
Se emnebeskrivelse her.

Emnet FIL2010 har skoleeksamen (6 timer) som eksamensform.

Det er mulig å ta emnet både på bachelor- og masternivå.

For å melde seg på emnet FIL2010 "De store spørsmålene" må du søke om lokalt opptak til generelle enkeltemner ved MF via SøknadsWeb.
Etter opptak melder du deg opp i Studentweb.

Spørsmål kan sendes til: ">