Reformasjon nå

Kurset vil stimulere til fornyende teologisk samtale i prostiene fram mot reformasjon-markeringen. 5-10 stp. Kurset pågår.

Det teologiske menighetsfakultetet, Det teologisk fakultet – UiO, Praktisk-teologisk seminar, VID vitenskapelige høgskole, NLA Høgskolen og Presteforeningen tilbyr i samarbeid med Bispemøtet:

Reformasjon nå

Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke (5 stp/10 stp)

Studiehefte finner du her
Videoressurser finner du her
Registrering av utvidelse til 10 studiepoeng
Essaykonkurranse

 

Kurset vil stimulere til fornyende teologisk samtale i prostiene fram mot reformasjon-markeringen. Ut fra en refleksjon over egen praksis, luthertekster og nye faglige perspektiv utfordres deltakerne til et engasjert arbeid med vår lutherske arv: Hva i den bør konfronteres og kritiseres? Finnes det glemte ressurser? Hva er det ved denne arven som kan utfordre og inspirere morgendagens kirke?  

Periode
Høst 2016 – vår 2017

Kort om kurset
Kurset er en breddesatsning rettet mot prester i Den norske kirke. Prostiet utgjør den primære læringsarena. Kurset går over fem dagssamlinger, som hver er berammet til fire timer. I tillegg blir det arrangert to fagdager i bispedømmet/på regionalt nivå. Kurset er et videreutdanningskurs på 5 stp, som enkelt kan utvides til 10 stp for dem som ønsker det.  Spesialprester kan delta i prostiet eller i egne studiesamlinger.

Kursavgift kr 1800,- per deltaker. Dette inkluderer semesteravgift og innkjøp av antologi. Arbeidsgiver må beregne kostnader til utgifter til samlinger i prostiet, samt gjennomføring av felles fagdager på regionalt plan i bispedømmet.

Les hele kursbeskrivelsen her ...

Informasjon
For nærmere informasjon om kurset, kontakt Bispemøtet v/Rolv Nøtvik Jakobsen rj477@kirken.no

Faglige kontaktpersoner ved fakultet/lærested: