Prest og teolog i praksis

Er du prest og ønsker faglig påfyll? Da kan kurset Prest og teolog i praksis være aktuelt for deg. 

Fakta: 

Påmelding
Påmeldingsfristen har vært.

Kurset arrangeres av Det teologiske Menighetsfakultet i samarbeid med VID, Presteforeningen, Kirkelig Utdanningssenter Nord, Det teologiske fakultet og Det praktisk-teologiske seminar. Det administrative ansvaret ligger nå hos Det teologiske fakultet.

«Prest og teolog i praksis» er «fellesemnet» i Erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi, rammeverket for presters etter- og videreutdanning. Kurset gir metodiske verktøy til alle kurs som gis i mastergraden, inklusive masteroppgaven.

Studiepoeng
I utgangspunktet er emnet på 10 studiepoeng. I rammen av innføringsprogrammet deles det opp i to 5-poengsemner. Det vil derfor være mulig å ta første del og så hoppe av. Samtidig er det sammenheng mellom de to delene, og vi håper at flest mulig fullfører hele løpet. 

En god investering
Tidligere deltakere har brukt kurset til å bearbeide erfaringer som har vært viktig for dem personlig og profesjonelt. Selv om emnet inngår som en obligatorisk del i masterprogrammet i praktisk teologi, har det vist seg nyttig også for deltakere som ikke vil gjennomføre en mastergrad. Det har også vist seg nyttig for nyansatte prester, og del 1 av kurset vil nå utgjøre del 3 i «Innføringsprogrammet for nye prester».

Kurssamlinger
Emnet gjennomføres med to kurssamlinger:
Tredagerssamling: 26-28 september 2016
Tre til firedagerssamling: april 2017.

Den første samlingen blir «internat» (hotell), den andre «campus» (på MF). 
Les mer om organisering, gjennomføring og søknad her.

Emnet har to tematiske tyngdepunkt:
1) Hva er det å være prest og kirke i spenningen mellom tradisjon og nyskapning, mellom globalt og lokalt? Hvordan kan jeg best reflektere over, artikulere og praktisere pastoralteologi og ekklesiologi i dag?
2)
Hva er teologisk faglighet i praksis? Hvordan fortsetter jeg å lære og utvikle kunnskap når jeg er i jobb? Hvordan får jeg til en god dialog mellom min akademiske faglighet og mine pastorale erfaringer? 

Kontaktperson:
For mer informasjon om kurset, vennligst ta kontakt med Inge Westly.