Lederutdanning for menighetspedagoger

Lederutdanning

Høsten 2017 tilbyr vi for andre gang en lederutdanning for ansatte innenfor kirkelig undervisning. Studiet går på deltid over tre semestre.

Fakta: 

Alle nye studenter søker opptak hos VID 

Pris: 7500 kr per semester

Ledelsesutdanning for kateketer og menighetspedagoger

Lederutdanningen for ansatte innenfor kirkelig undervisning gjentas fra høsten 2017 og går over tre semestre. Utdanningen har gått en gang før (2013/2014) og var svært vellykket. 

Enheten består av tre emner:
LED5050 Organisasjon og ledelse (10 stp)
LED5060 Styring, økonomi og samarbeid (10 stp)
LED5070 Planarbeid, evaluering og kvalitetsutvikling (10 stp)

Undervisningsdager
​Deltid innebærer tre todagers samlinger hvert semester. Undervisningen vil foregå både på MF og VID i Oslo.

LED5050: Organisasjon og ledelse (høstsemester 2017)
  • uke 35: mandag 28.8.2017 og tirsdag 29.8.2017
  • uke 41: mandag 9.10.2017 og tirsdag 10.10.2017 
  • uke 49: mandag 4.12.2017 og tirsdag 5.12.2017
LED5060: Styring, økonomi og samarbeid (vårsemester 2018)
  • uke 6: mandag 05.02.2018 og tirsdag 06.02.2018
  • uke 13: mandag 09.04.2018 og tirsdag 10.04.2018
  • uke21: tirsdag 22.05.2018 og onsdag, 23.05.2018
LED5070: Planarbeid, evaluering og kvalitetsutvikling (høstsemester 2018)
  • 17.-18. september 2018
  • 15.-16. oktober 2018
  • 5.- 6. november 2018

 

Studieenheten er et samarbeid mellom VID og MF utviklet på oppdrag fra Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA). 

I et av emnene planlegges det en utenlands studietur i samarbeid med Kirkelig Undervisningsforbund.

Opptakskrav er bachelor med 60 stp KRLE-fag.

Studenter som består alle tre ledelsesemnene, og som søker opptak på Master i kirkelig undervisning, oppfyller kravet om 80 stp. KRLE fag. De øvrige krav må foreligge for opptak. Etter vurdering av den enkeltes fagbakgrunn kan 2 eller 3 av emnene inngå i masteren.

Emneansvar: Professor Heid Leganger-Krogstad
Studieveileder: Mona Gulbrandsen Bø