Tillatte hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler ved eksamen finner du i emnebeskrivelsen.

Ved skriftlige og muntlige eksamener kan det være tillatt å benytte seg av hjelpemidler. En beskrivelse av de ulike hjelpemiddellistene finner du her. Hvilken hjelpemiddelliste som er tillatt vil være nevnt øverst i emnebeskrivelsen.

Det blir utdelt bibler (78/85- og NO11-utgavene) i eksamenslokalet i emner hvor bibler er tillatte. De fleste andre hjelpemidler må du sørge for å ta med selv. Alle hjelpemidler vil bli kontrollert av inspektør før hver eksamen. Understrekinger (men ikke notater) i hjelpemidlene er tillatt. Dersom du har ulovlige hjelpemidler til disposisjon etter at eksamen har startet vil det bli behandlet som forsøk på fusk.

Hvis du har et annet morsmål enn norsk kan du søke om å få bruke ordbok og bibel på ditt morsmål. Mer informasjon om tilrettelegging og søknadsfrister finner du under Tilrettelegging. Alle hjelpemidler vil bli kontrollert av inspektør før hver eksamen.

Husk at du må ha med deg lånekort hvis du skal låne tillatte hjelpemidler fra biblioteket.

Se Oversikt over tillatte hjelpemidler til eksamen (pdf) for mer informasjon.