Studietur til Hellas

Bli med på en spennende studietur i Paulus' fotspor i Hellas.

Praktisk informasjon

Hvem kan delta?
Turen er primært aktuell for studenter på Profesjonsstudiet i teologi (2., 4. og 5. året), Master i teologi, Master i kirkelig undervisning, Bachelor i teologi, Bachelor i religion kultur og samfunn og UKT (2. og 3. året).

Pris
Prisen for denne ni dagers turen er kr 12.990 (med forbehold om endring av valutakurs og avgifter). Prisen inkluderer flyreisene (inkl. flyavgifter), transport med buss i Hellas, inngangspenger, innkvartering på mellomklassehotell (dobbeltrom), og frokost samt fire middager. Enkeltromstillegg er ikke inkludert.

Emner
Studieturen tilbyr emner på 10 studiepoeng innenfor Det nye testamente, og det er laget emner både for høyere og lavere grad, og både for studenter som har grunnspråklig kompetanse (gresk), og de som ikke har det. Det er en forutsetning for deltakelse på turen at man legger opp et av disse emnene.

Faglig forberedelse
Det vil bli holdt et obligatorisk forkurs på MF 9. februar 2018. Mer informasjon kommer senere.

Reiseledere
Universitetslektor Hanne Birgitte Sødal Tveito og førstelektor Glenn Wehus er reiseledere og faglig ansvarlige for turen.

Spørsmål?
Kontakt en av reiselederne:

Hanne.S.Tveito@mf.no         Tlf: 22 59 06 13
Glenn.O.Wehus@mf.no        Tlf: 22 59 06 11

Påmelding
Påmelding skjer på nettsidene til Plussreiser, fra 13. september kl. 12.00. Faktura for innbetaling av depositum og generell reiseinformasjon blir deretter sendt til dem som har meldt seg på. Depositum (2000 kr) betales innen ca. en uke. Den resterende hovedsummen har betalingsfrist i andre halvdel av januar 2018.

Turen arrangeres av Det teologiske menighetsfakultet i samarbeid med Plussreiser.

Se her for nærmere informasjon og program.