Studer religion og samfunn på MF!

Studieretning: religion og samfunn

Religion og samfunn påvirker hverandre. Ved å kombinerer studier i kristendom/KRLE og samfunnsfag får du økt innsikt i begge fagområdene og hvordan de virker sammen.

Fakta: 

Varighet
3 år (180 studiepoeng).

Søknadsfrist
15. april. Søknad gjennom Samorda Opptak.
Studiekode SO: 190 482

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

Med kunnskap om religion og kultur kan vi forstå hvordan et samfunn fungerer og hvilke verdier det bygger på. Samtidig formes også religion av samfunnet rundt seg, og samfunnsfagene tilbyr perspektiver på religion som utdyper forståelsen av religiøsitet, tradisjoner og verdisyn.

Studieløp
Graden består av 80 studiepoeng kristendom/RLE og 20 studiepoeng Ex.phil/Ex.fac, og 80 studiepoeng samfunnsfag. I hvert fag stilles det bestemte krav til fordypning i 80-gruppen. Merk at for studenter som ønsker å gå over på Lektor- og adjunktprogrammet eller ta en mastergrad, stilles det spesielle krav til studier på fordypningsnivå i bachelorgraden. Ta kontakt med studieveileder om dette.

Kontakt:
e-post: skole@mf.no