Struktur og sammensetning

En oversikt:

Opplæringsdelen i ph.d.-programmet ved Det teologiske menighetsfakultet er inndelt i en rekke studieemner. Seminar og kurs tilhørende hvert emne vil dels bli arrangert ved institusjonen, dels ved nasjonalt samarbeid, dels internasjonalt. Hoveddelen av kursene arrangeres og tas ved institusjonen, mens eksterne kurs og seminarer kan ekvivaleres inn etter søknad. Godkjenning av emner forutsetter aktiv deltakelse, kursarbeid, forberedelse og lesning i forbindelse med kursene.

1 studiepoeng (ECTS = European Credit Transfer System) skal tilsvare 25-30 timers arbeid fra kandidaten. 3 studiepoeng skal tilsvare 2 ukers arbeid fra kandidaten.