Skikkethet

Lektorprogrammet og profesjonsutdanningen i teologi er omfattet av Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Fakta: 

Institusjonsansvarlig:
Idun Strøm Sefland
idun.s.sefland@mf.no

Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket.

En slik tvil skal meldes til MF på eget skjema:
Tvilsmelding for profesjonsutdanningen i teologi
​Tvilsmelding for Lektorprogrammet

Alle kan levere tvilsmelding, både faglig personale (faglærere, praksisveiledere o.a.), administrativt personale og medstudenter.
Den som leverer tvilsmelding er ikke part i saken og vil ikke få tilbakemelding på hvor saken står.

Tvilsmeldinger som er åpenbart ubegrunnet behandles ikke.​