Semesterregistrering

Semesterregistrering

Alle program- og enkeltemnestudenter ved MF må semesterregistrere seg hvert semester.

Du må:

1) betale semesteravgift  og
2) semesterregistere deg i StudentWeb (se enkel brukerveiledning her)

(dette kan gjøres i hvilken som helst rekkefølge)

Når du har gjort dette, er du registrert som student for det aktuelle semestret. Først da får Lånekassen rapport om studentstatus.

Frist for semesterregistring er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Merk at noen emner kan ha tidligere oppmeldingsfrister.

  • Generer faktura/betalingsdata under "Mer ..." og betaling, her kan du evt. bestille papirfaktura hvis du ønsker det.  NB! Alle nåværende studenter må gjøre dette selv, det sendes ikke ut giroer unntatt for studenter på deltidsstudier i KRLE.