MF tilbyr studier i religionspsykologi

Vil du studere religionspsykologi?

MF har et sterkt fagmiljø innen religionspsykologi. Nå kan du ta del i spennende faglige samtaler, ved å ta ett eller flere emner i religionspsykologi ved MF.

Fakta: 


Psykolog Gry Stålsett, 
førsteamanuensis II ved MF, 
er emneansvarlig for RPSY501.

SØK OPPTAK HER

Emnet dekkes av 
ordinær studieavgift
 

Høsten 2017 kan du ta emnet

Religionspsykologisk grunnlagsteori: fagforståelse og fagtradisjoner

​RPSY501

Emnet gir innsikt i psykologiske perspektiver på religion og religiøs erfaring slik vi møter det i rammen av vår egen kultur. Emnet presenterer ulike psykologiske teoriers fortolkning av individers og gruppers religiøsitet med vekt på de funksjoner som religiøsiteten kan ha i enkeltmenneskers og fellesskapets liv.
Les mer om emnets studiekrav og eksamensform

Læringsutbytte etter fullført emne

Studenten skal ha 

  • god kunnskap om ulike psykologiske teoritradisjoners fortolkning av religiøs adferd og opplevelse
  • kjennskap til hovedtrekk i religionspsykologiens faghistorie, herunder ulike forskningsmetoder og vitenskapsteoretiske problemstillinger
  • god kunnskap om faser i den personlige religiøsitetens psykologiske utvikling og den religiøse erfaringens betydning i utforming av personlig identitet
  • god kunnskap om religionspsykologiske fortolkninger av omvendelseserfaringer
  • kjennskap til hovedtrekk i forskningen om sammenhenger mellom religion, helse og livskvalitet
  • god kunnskap om religiøsitetens funksjon som mestringsstrategi i møte med sykdom og kriser
Undervisningen tilbys over seks dager i september/oktober (på dagtid), og er ikke obligatorisk.
​MF tilbyr også disse emnene i religionspsykologi: RPSY502 og RPSY 503.

Velkommen til MF!