Trekk fra eksamen

Her finner du informasjon om hvordan du trekker deg fra en eksamen.

Du kan trekke deg fra en eksamen hvis du ønsker det. Dette gjør du i StudentWeb fra fanen «Aktive emner». Velg det aktuelle faget og trykk på knappen «Trekk fra vurdering».

Trekk fra eksamen må skje innen kunngjort trekkfrist for eksamen. Dersom du ikke trekker deg og ikke møter opp på eksamen, vil du miste ett av de tre eksamensforsøkene i emnet. Det er derfor viktig at du trekker deg hvis du er meldt opp til en eksamen du ikke skal ta.

Fristen for å trekke seg er:

  • 1. nov/1.mai for eksamener avholdt i hovedeksamensperioden (15. mai–15 juni og 15. nov–15. des).
  • 14 dager før eksamensdatoen for ordinære eksamener avholdt utenfor hovedeksamensperioden. Hjemmeeksamen: 14 dager før utlevering. Oppgaveinnlevering: 14 dager før innlevering. 
  • Ved utsatt eksamen gjelder egne frister.