Tid og sted

Her finner du informasjon om tid og sted for eksamen.

Eksamensdatoene finner du i StudentWeb eller i emnekatalogen. En liste over alle eksamensdatoer er tilgjengelig her.

Du er selv ansvarlig for å holde deg orientert om tid og sted for eksamen. Dette gjelder også dersom eksamensdato av ulike årsaker ikke fremgår av StudentWeb.

Eksamen arrangeres normalt i periodene 15. november - 15. desember i høstsemesteret og 15. mai - 15. juni i vårsemesteret.

  • Tid og sted for eksamen finner du på forsiden i StudentWeb under «kommende hendelser» eller i emnekatalogen.
  • Eksamenslokalet blir normalt sett offentliggjort 3 dager før eksamen. Du finner det på forsiden i StudentWeb under «kommende hendelser».
  • Kandidatnummer blir normalt tilgjengeliggjort i 3 dager før eksamen/innleveringsfristen. Du finner det på forsiden i StudentWeb under «kommende hendelser» (se informasjonskolonnen).

På eksamensdagen vil det også henge oppslagslister i resepsjonen på MF
Ved semesterets begynnelse vil en oversikt over eksamensdatoer for ordinære eksamener foreligge. Eksamensdatoer som ikke offentliggjøres da, blir publisert i StudentWeb senest 1. oktober i høstsemesteret eller 1. mars i vårsemesteret.