Sykdom og fravær

Informasjon om sykdom og fravær ved eksamen.

Sykdom, begravelser, eller sammenfallende eksamensdatoer på MF regnes normalt som gyldige grunner for fravær. Du må levere dokumentasjon for fraværsgrunnen. Andre tvingende fraværsgrunner kan også bli godkjent som gyldig fravær. Ved gyldig fravær bruker du ikke et eksamensforsøk, og du får muligheten til å melde deg opp til utsatt eksamen.

Sykdom
Hvis du blir syk før, på eller under eksamen, må fraværet dokumenteres med legeattest datert senest på eksamensdagen.

  • Hvis du blir syk før eksamen, ta kontakt med lege hvis du tror sykdommen vil vare til eksamen. Lever legeattest til eksamenskontoret.
  • Hvis du blir syk under skoleeksamen, ta kontakt med eksamensinspektøren i eksamenslokalet. Du skal ikke levere inn besvarelsen, siden det da vil telle som et eksamensforsøk. Ta kontakt med lege samme dag og lever legeattest til eksamenskontoret snarest.
  • Hvis du blir syk under en lengre hjemmeeksamen eller ved eksamensinnleveringer, kan det i spesielle tilfeller være mulig å få innvilget utvidet tid. Kontakt lege for legeattest og ta kontakt med eksamenskontoret. 

Legeattesten må opplyse om:
a) At du ikke kan gjennomføre eksamen på MF på grunn av sykdom/akutt sykdom
b) Hvilke tidsperiode/dato attesten gjelder for
c) Hvilke emne(r) attesten gjelder for
d) Legens signatur og stempel

Legeattesten må være poststemplet eller levert senest 3 dager etter den første eksamen den gjelder for. Du kan enten levere legeattesten i Studieresepsjonen i 3. etg. på MF eller sende den per post til følgende adresse:​

Det teologiske menighetsfakultet
Eksamenskontoret,
Postboks 5144 Majorstuen
0302 OSLO

 

Dødsfall/begravelse
Dødsfall eller begravelse i nær familie må dokumenteres for at dette skal bli godkjent som gyldig fravær i forbindelse med eksamen. Det samme gjelder også utsatt frist for studiekravsinnleveringer.  Eksempel på dokumentasjon kan være dødsattest, dødsannonse eller tilsvarende dokumentasjon hvor slektskap fremgår.

Sammenfallende eksamensdatoer
Har du sammenfallende eksamensdatoer på MF, vennligst ta kontakt med eksamenskontoret: eksamen@mf.no