Ny/utsatt eksamen

Syk under eksamen? Eller strøket på eksamen?

Tilgang til ny/utsatt eksamen

 • Hvis du har gyldig fravær under en ordinær eksamen, har du rett til utsatt eksamen. Som gyldig fravær regnes dokumentert sykdom eller annen dokumentert tvingende fraværsgrunn. Se Sykdom og fravær.
 • Hvis du har strøket til ordinær eksamen, eller trekker deg under en skriftlig eksamen eller hjemmeeksamen, har du rett til ny prøve etter de reglene som er gitt i Utfyllende reglement for eksamen §6 dersom ikke annet er bestemt i emnebeskrivelsen for det aktuelle emnet.
 • Hvis du på grunn av delstudier i utlandet eller utsatt praksis, ikke har kunnet gå opp til ordinær eksamen, kan du melde deg til utsatt eksamen.
 • Ikke møtt til eksamen gjelder ikke som stryk, og gir ikke rett til ny eksamen.
 • Hvis du ikke gjennomfører eller ikke består ny eller utsatt eksamen, har du ikke krav på å få gå opp til emnet på nytt før ved neste ordinære eksamen. Dette gjelder også studenter som har hatt gyldig fravær ved ny eller utsatt eksamen.
 • Hvis du ønsker å forbedre karakter i et emne du allerede har bestått, kan du melde deg opp til neste ordinære eksamen. Merk at dette koster 1500 kroner. 

 

Hvordan melde seg til ny og utsatt eksamen

Du må melde deg til ny og utsatt eksamen i StudentWeb. Merk at du ikke registrere deg før sensuren i emnet er kunngjort på Studentweb. Dette gjelder også hvis du har fått gyldig fravær.

 • Logg deg inn på Studentweb og velg fanen «Resultater». Klikk på knappen «Ta emnet på nytt». Et nytt vindu kommer opp.
 • Steg 1 Undervisning, klikk knappen «Videre» (det vil si ikke meld deg til undervisning)
 • Steg 2 Vurdering, velg aktuell eksamen fra «Velg fra lista» (06/12 kont)
 • Klikk på knappen «Fullfør»
 • Det er også mulig å melde seg til ny/utsatt eksamen fra fanen «Aktive emner». Velg det aktuelle emnet fra ved hjelp av søkefeltet (og fullfør deretter steg 1 og steg 2 over).

Får du problemer med dette, må du ta kontakt med studieresepsjonen slik at du får ordnet det innen fristen. Hvis du er enkeltemnestudent må du sende e-post til eksamen@mf.no for å få registrert deg til ny/utsatt.

 

Ny og utsatt eksamen høstsemesteret 2017

 • Fristen for å melde seg til ny og utsatt eksamen er mandag 8. januar.
 • Skriftlig eksamener gjennomføres 15. - 22. januar.
 • Hjemmeeksamener gjennomføres 15. - 23. januar.
 • Frist for innlevering av individuelle skriftlige oppgaver og mappeinnlevering er mandag 22. januar innen kl. 12.00.
 • Datoer for muntlig eksamen blir klart fortløpende.

Nøyaktige eksamensdatoer er tilgjengelig i emnebeskrivelsen.