Masteroppgaven

Innlevering av masteroppgave

 

 

Viktig informasjon om de praktiske sidene ved å levere en masteroppgave er samlet i dette dokumentet:

Informasjon om masteroppgaven (pdf)

Forsidemal, veiledningskontrakt m.m. er tilgjengelig i masteroppgaverommet i Fronter.

 

De ordinære fristene det kan leveres til er:

- mandag 16. oktober kl. 12.00 (sensur innen 20. november)

- onsdag 15. november kl. 12.00 (sensur innen 13. desember)

- mandag 8. januar kl. 12.00 (sensur innen 19. februar). Leverer du til denne fristen, vil masteroppgaven fortsatt telle med på semesteret som avsluttes, men du vil ikke kunne delta på vitnemålsseremonien 15. desember.

- Masteroppgave i profesjonsstudiet i teologi (AVH5060, AVH5065) har egen innleveringsfrist: 15. desember i høstsemesteret (15. juni i vårsemesteret), med mulighet for utsettelse til 8. januar (starten av august for vårsemesteret).

- Masteroppgave i diakoni (AVH5070) kan kun levere masteroppgave til fristene 15. mai og 15. november.

Det vil være mulig å levere fra og med to uker før fristen.

Fristene det kan leveres masteroppgave til neste semester er 15. mars, 15. mai og 20.august.

 

Muntlig eksamen

Det er kun studenten på master i kirkelig undervisning (AVH5040) som har avsluttende muntlig prøve. Muntlig eksamen avholdes normalt sett 3-6 uker etter innlevering. Kandidater som har avsluttende muntlig eksamen knyttet til masteroppgaven vil få sensuren for masteroppgaven kunngjort senest på dagen for muntlig eksamen. Mer informasjon er tilgjengelig her (lenke).