Huskeliste

Dette må du huske ved eksamen.

Før eksamen skal du sette deg inn i eksamensinstruksen (PDF), Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet (Lovdata) og Utfyllende reglement for eksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet.

 • Du må møte frem senest 15 minutter før eksamen begynner. Skriftlig eksamen begynner normalt kl. 9.00.
   
 • Du må ha med skrivesaker (blå kulepenn) og gyldig legitimasjon (for eksempel studiekort eller bankkort med bilde).
   
 • Du må selv ha med tillatte hjelpemidler og du må på forhånd orientere seg om hvilke hjelpemidler som er tillatt benyttet ved den enkelte eksamen. Dette skal fremgå av emnebeskrivelsen.
   
 • Du bør ev. ta med mat og drikke.
   
 • Før eksamen starter skal mobiltelefoner, smartklokker og tilsvarende utstyr være slått av og plassert bort på anvist plass sammen med vesker, armbåndsur og yttertøy.
   
 • Luftepauser og toalettbesøk kan du ta når du ønsker det, men ikke før etter én time. Rekk opp hånden og vent på eksamensinspektørene.
   
 • Det er ikke tillatt med noen form for kommunikasjon mellom kandidatene under eksamen. Les mer om fusk.
   
 • Spørsmål til eksamensoppgaven kan rettes til faglærer som vanligvis kommer i løpet av den første timen av eksamen.
   
 • Trekk under eksamen regnes som et eksamensforsøk. Du kan tidligst levere besvarelsen én time etter at eksamen er i gang.
   
 • Det er egne regler for trekk under eksamen på grunn av sykdom. Les mer.
   
 • Studenthelsetjenesten (SiO) gir deg ti råd til eksamenstiden.