Betaling

Studieavgift

Heltids- og enkeltemnestudenter må selv generere faktura hvert semester.
Gå til StudentWeb under Betaling.
Dette gjelder ikke nye studenter.

Ordinær studieavgift (norskspråklige heltidsstudier): kr. 2990 (våren 2018)
Engelskspråklige studier: kr. 3200
Deltidsstudier: kr. 4500

Studieavgiften inkluderer SiO-avgift på kr. 600, samt frivillige gaver til MF-studentenes hjelpefond (kr. 40) og Studentenes og Akademikerenes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) (kr. 10) som du kan trekke fra hvis du vil. Studieprogrammer innen etter- og videreutdanning har egne avgifter. Hva SAIH er og gjør, kan du lese mer om her.

Jeg har bedt om papirfaktura for betaling av studieavgift og har mistet giroen. Hva gjør jeg?
Du har to muligheter. Enten kan du gå inn på StudentWeb og velge "Betaling" på menyen til venstre. Skriv ned kontonummer, beløp og KID-nummer. Du kan også bestille utskrift samtidig med at du generer faktura for det aktuelle semesteret. Eller du kan ta kontakt med studieresepsjonen og få tilsendt en ny giro.

Hva er de forskjellige postene på studieavgiften?
SiO-avgift: En avgift alle studenter i Oslo betaler til Studentsamskipnaden i Oslo. Alle studenter må være medlem av en samskipnad. Studerer du flere steder skal du kun betale semesteravgiften én gang. Du må vise kvittering fra det andre lærestedet til oss.
Egenandel: Består av to deler:
En del som finansierer studentdemokratiet (lønnede ombud etc.) og ulike velferdstiltak i læringsmiljøet (tilskudd til Velferdstinget, kjellerkafé, avisabonnementer, gymsal, trimrom, etc.).
En del som går til dekning av studiemateriell som kan sidestilles med læremidler (kopiering, Classfronter, etc.)
Begge disse beløpene er obligatorisk.
I tillegg kommer frivillig beløp til MF-studentenes hjelpefond: Hver student betaler kr. 40. Pengene danner et fond, som hvert år gis til et godt formål. Formålet bestemmes av studentenes allmøte på MF. Det samme gjelder kr. 10 til Studentenes og Akademikerenes Internasjonale Hjelpefond, som også er frivillig.

Jeg studerer også ved et annet universitet/høyskole og betaler SiO-avgift (eller tilsvarende) der. Må jeg da betale denne på nytt til MF?
Nei. Du må forevise gyldig kvittering for betalt samskipsnadsavgift ved en annen høyskole/ universitet i studieresepsjonen i 3. etg. Studieavgiften til MF vil da bli redusert med beløpet som tilsvarer SiO-avgiften. Men allerede før det kan du rett og slett trekke SiO-avgiften fra giroen og betale kun det resterende beløpet.

Jeg har sluttet, trukket meg fra studiet eller betalt SiO-avgift to steder. Kan jeg få pengene refundert?
Ja. Send epost til studieresepsjonen innen registreringsfristen 1. september/1. februar med beskjed om hva det gjelder og kontonummer, så får du pengene tilbake.

Forbedre karakter

Dersom du vil ta opp en eksamen som du allerede har bestått, koster det 1500 kr. Meld deg opp i Studentweb. Etter oppmeldingsfristen oppretter MF en faktura til deg i Studentweb. Du vil få en epost når dette er på plass.

Administrasjonsgebyr

Dersom du etter de fastsatte fristene får innvilget oppmelding i et emne / lov til å semesterregistrere deg, vil det koste kr. 200 i administrasjonsgebyr. Gebyret kan betales kontant i studieresepsjonen eller med VIPPS, nr. 89000 (Merk med navnet ditt og adm.gebyr.).

Betaling for kopi/kopikort

Printer og kopikvote blir fylt på 100 kr ved opprettelse av konto og deretter 100 kr. hvert kvartal.
Priser per 01.03.2016. Oppdaterte priser oppgis på kopimaskinene.

Format/product               Price

  • A4 b/w                           40 øre
  • A4 color
  • A3                                 80 øre
  • ​​A3 color                          2 kr
  • ​duplex                         -10 øre på side 2

Ønsker du å skrive ut eller kopiere utover kvoten du får, kan kvoten fylles på i biblioteksskranken.

Vi ønsker ikke at dere fyller på beløp under 100 kr eller over 600 kr, da dette ikke er penger dere kan få tilbake og kvoten blir slettet om semesterregistrering og semesteravgift ikke blir betalt på ett år.