Praktisk informasjon

På denne siden  finner du den praktiske informasjonen du trenger som student. 

Snarveier:  Fronter  |  StudentWeb  |  Timeplan  |  E-post  |  Office 365

Student Web
Følg steg for steg veiledning for bruk av student web her
 

Timeplan og oppmelding til eksamen
Timeplanen er tilgjengelig fra nett. Her følger en steg- for steg bruksanvisning.

NB: Det kan forekomme endringer i timeplanen, og det kan være tilleggsinformasjon som kun er tilgjengelig på Fronter. Hver enkelt student har selv ansvar for å holde seg oppdatert.

Informasjon til studenter fra lærere og studieadministrasjon
Informasjon utover i semesteret vil primært bli gitt via Fronter, som er fakultetets elektroniske læringsverktøy. Alle studenter må derfor logge seg inn på Fronter med en hyppig frekvens. For å få tilgang til riktige rom, må du ha registrert deg på Studweb og betalt semesteravgiften. Hvis du ikke har tilgang til Fronter (og aktuelle fagrom) noen dager etter semesteråpningen, må du henvende deg i studieresepsjonen i 3. etasje. For øvrig slås en del informasjon opp på informasjonstavlene ved hovedinngangen.

Informasjon til studenter på e-post
Et annet medium som brukes for å gi informasjon, særlig på emnenivå, er e-post. Alle studenter får en e-postadresse på MF når de begynner som studenter ved fakultetet. MF bruker normalt kun denne adressen. Hvis du har oppgitt en annen e-postadresse på Studweb, vil e-posten bli videresendt til denne adressen. Her er det viktig å notere seg at du må aktivere kontoen din ved å godta IT-reglementet først. Dette gjør du ved å gå inn på https://aktiver.mf.no/. Etter dette vil e-post bli videresendt til din private e-postadresse hvis du har oppgitt den på Studweb.

Hvis du har spørsmål av faglig art er den naturlige adressaten faglærer eller emneansvarlig. Emneansvarlig har også ansvar for driften av det aktuelle emnet. Hvis du lurer på noe som har å gjøre med emnevalg, programplan og emnebeskrivelsene, studieprogresjon, eller lignende, er en studieveileder personen du skal oppsøke.

Spørsmål av studieteknisk art, eksamen, semesterregistrering, og lån fra lånekassen, ekspederes i studieresepsjonen i 3. etasje.