Praktisk informasjon

På denne siden  finner du den praktiske informasjonen du trenger som student. 

Snarveier:  Fronter  |  StudentWeb  |  Timeplan  |  E-post  |  Office 365

Student Web
Følg steg for steg veiledning for bruk av student web her

Timeplan og oppmelding til eksamen
Timeplanen er tilgjengelig fra nett. Her følger en steg- for steg bruksanvisning.

NB! Det kan forekomme endringer i timeplanen. Tilleggsinformasjon er tilgjengelig på Fronter. Hver enkelt student har selv ansvar for å holde seg oppdatert.

Informasjon til studenter fra lærere og studieadministrasjon
Informasjon utover i semesteret vil primært bli gitt via Fronter, som er MFs elektroniske læringsverktøy. Alle studenter må derfor jevnlig logge seg inn på Fronter. For å få tilgang til riktige rom, må du ha registrert deg på Studweb og betalt semesteravgiften. Hvis du ikke har tilgang til Fronter (og aktuelle fagrom) noen dager etter semesteråpningen, må du henvende deg i studieresepsjonen i 3. etasje. For øvrig finnes informasjon på informasjonstavlene ved hovedinngangen.

Informasjon til studenter på e-post
Alle nye studenter får en e-postadresse, og MF bruker normalt kun denne adressen. Hvis du har oppgitt en annen e-postadresse på Studweb, vil e-posten bli videresendt til denne adressen. NB! Du må aktivere kontoen din ved å godta IT-reglementet. Gå inn på https://aktiver.mf.no/.

Spørsmål
Hvis du har spørsmål av faglig art kan du kontakte faglærer eller emneansvarlig. Emneansvarlig har også ansvar for driften av det aktuelle emnet.

Ta kontakt med studieveileder hvis du lurer på noe om emnevalg, programplan, emnebeskrivelser, studieprogresjon e.l.

Spørsmål av studieteknisk art (eksamen, semesterregistrering, Lånekassen) rettes til studieresepsjonen i 3. etasje (student@mf.no).