Praktisk-pedagogisk utdanning

Med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan du arbeide som lærer i norsk skole.

Fakta: 

Søknadsfrist: 1 juni

Søk via SøknadsWeb

Opptakskrav
Minimum 180 studiepoeng​
- min. 60 stp i samfunnsfag
- min. 60 stp i KRLE

Utsetter krav om mastergrad for PPU
Bachelorkandidater vil kunne søke opptak til PPU frem til og med studieåret 2018-2019. Kunnskapsministeren har forlenget overgangs-ordningen for opptak.

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er en ettårig utdanning. PPU kvalifiserer for arbeid på mellomtrinnet og ungdomstrinnet i grunnskolen, i videregående opplæring og i voksenopplæring.

Ett viktig særpreg ved utdanningen er at du må ha gjennomført fagutdanningen din før du starter.

Studiet er en praksis- og yrkesrettet utdanning på 60 studiepoeng (stp.), og består av 30 stp. pedagogikk, 30 stp. fagdidaktikk og 12 uker variert, veiledet og vurdert praksis. Du tar fagdidaktikk i to undervisningsfag der du allerede har 60 studiepoeng.

Generell informasjon

Hvordan søke?

Minstekrav til søkere:

- generell studiekompetanse
- minimum 180 studiepoeng
- minimum 60 studiepoeng innenfor både samfunnsfag og KRLE

- Studenten må kunne fremvise politiattest ved studiestart.
- Karakterer vedlegges ved opptak. Eksamener som er avgjørende for kvalifisering av søker må være bestått før studiet starter.

Rangering av søkere:

Søkere til PPU rangeres etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:
1. Fullført mastergrad/hovedfag ved universitet eller høyskole. Mastergrad/hovedfag må dokumenteres (dokumentasjon lastes opp i SøknadsWeb)
2. Totalt antall avlagte studiepoeng
3. Dersom søkere ellers står likt, gjøres en totalvurdering av karakterer i fagutdanningen samt eventuelle andre tellende skolefag.

 

Merk: Fra og med høsten 2019 vil minstekravet for opptak til PPU være mastergrad.

Kontakt

Kontakt studieveileder, avdeling for religion og pedagogikk.

Antall plasser

20

Mer om programmet

Beskrivelse av programoppbygging

Praktisk pedagogisk utdanning

2. semesterPPU1020
Pedagogikk 2, samfunnsfagdidaktikk og praksis
(30 stp)
PPU1010PPU1010
Pedagogikk 1, religionsdidaktikk og praksis
(30 stp)

Skriv ut dette studieprogrammet

Studieprogram-arkiv

Her kan du se på studieprogrammer for tidligere semestre.