Pågånede forskningsprosjekter

Pågående prosjekter

Her finner du noen eksempler på pågående forskningsprosjekter ved MF:

Fakta: 

Kontaktpersoner ved MF:

Forskningsdekan Jan-Olav Henriksen (forsk.leder syst.teol.)
E: jan.o.henriksen@mf.no

Forskningsleder Geir Afdal (empiriske fag, rel.ped og samf.fag)
E: geir.afdal@mf.no

Forskningsleder Karl Olav Sandnes (historiske disipliner)
E: karl.o.sandnes@mf.no

Ph.d.-koordinator Nils Aksel Røsæg
​E: nils.a.rosag@mf.no

Sentralbord: 22 59 05 00

1) I menyen til venstre finner du eksempler på noen av de pågående forskingsprosjektene ved MF som involverer flere ansatte og som har ekstern finansiering.

2) I tillegg til disse er alle vitenskapelig ansatte og post-doc'er involvert i og har flere pågående forskningsprosjekter, også på individuell basis.

3) Her finner du pågående doktorgradsprosjekter (ph.d.).