Opptak på grunnlag av realkompetanse

Vi ber i første omgang om at følgende dokumentasjon legges ved søknadsskjemaet (Punktene samsvarer med det som kreves ved søknad via Samordna Opptak):

  1. Utdanning
    Oversikt over og dokumentasjon på utdanning/kurs
     
  2. Arbeidserfaring
    Praksis må dokumenteres, og dokumentene må vise arbeidssted, omfang og lengde på praksis.
     
  3. Organisasjonsarbeid
    Dokumentasjon på arbeid/tillitsverv i frivillige organisasjoner.
     
  4. Motivasjon
    Gi en kort redegjørelse (ca. ½ side) for hvorfor du ønsker å ta denne utdanningen.
     
  5. Egenvurdering
    Beskriv hvorfor du mener at du kan gjennomføre dette studiet. En halv side er nok, men vær ærlig (mot deg selv).

Ifølge Forskrift om opptakskrav til grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler, Kap.3, §5 må utdanningsinstitusjonen finne fram til ”eigna og føremålstenlege måtar å gå fram på” for realkompetansevurderinger, slik at det blir institusjonens egne krav som tas utgangspunkt i. Samordna opptak definerer realkompetanse som ”den kompetanse en person har skaffet seg gjennom lønnet og ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller lignende.”

Vurdering
Søknaden blir vurdert av en komité. Eventuelle spørsmål kan rettes til opptaksleder - studieresepsjonen@mf.no