Opptak

Her finner du informasjon om opptakskrav og søknadsfrister.

Fakta: 

Søknadsfrister og søknadsskjema

Søkere til norskspråklige grunnstudier og bachelorstudier har opptak via Samordna Opptak

Søkere til enkeltemner, deltids- og masterstudier har lokalt opptak via SøknadsWeb.

NB: Søknadsweb åpner 1. april for opptak til høstsemesteret, og 1. november for opptak vårsemesteret.

Søknadsfrister og søknadsskjema

Grunnstudier og bachelorstudier har opptak via Samordna Opptak, men søkere til enkeltemner, deltids- og masterstudier har lokalt opptak via SøknadsWeb:

Oppstart høst

Til høstsemestret er det opptak til alle programmer på bachelor- og masternivå, i tillegg til deltidsstudier på bachelornivå (KRLE 1/KRLE 2 og Religion og estetikk) og enkeltemner.

  • Opptak på bachelornivå (årsstudier og bachelorprogrammer) foregår via nettsøknad hos Samordna Opptak (www.samordnaopptak.no) med søknadsfrist 15. april (1. mars for spesielle søkergrupper)

  • Opptak på masternivå samt deltid og enkeltemner for søkere med norsk/nordisk statsborgerskap, foregår lokalt med søknad direkte til MF innen 1. juni, men løpende opptak etter fristen vil bli vurdert i henhold til kapasitet. Dette vil i så fall framgå i SøknadsWeb.

  • Opptak til Erfaringsbasert master i praktisk teologi og Master i klinisk sjelesorg skjer løpende og via papirskjema som du finner her.

NB! Husk å sørge for at du har MinID i god tid før du skal søke, slik at du rekker å søke innen søknadsfristen (det kan ta noen dager å få de nødvendige PIN-kodene per post). Se mer om dette på Samordna Opptaks nettside.

Oppstart vår

Til vårsemestret er det bare opptak til deltidsstudier på bachelornivå (KRLE 1/KRLE 2 og Religion og estetikk) og enkeltemner. For personer som har tatt relevante studier før, kan det søkes om innpassing også på studieprogrammer.

Opptak lokalt med søknad direkte til MF innen 1. desember, men løpende opptak etter fristen vil bli vurdert i henhold til kapasitet. Dette vil i så fall framgå i SøknadsWeb.
Opptak til Erfaringsbasert master i praktisk teologi og Master i klinisk sjelesorg skjer løpende og via papirskjema som du finner her.

Søknadsskjema for lokalt opptak kan lastes ned her eller fås ved henvendelse til fakultetet. Du kan også søke elektronisk på vår elektroniske SøknadsWeb.

Økonomisk støtte

Alle MFs studietilbud gir rett til støtte fra Lånekassen. Det er i tillegg egne reisestipender for utenlandsopphold og støtte til utveksling fra Nordplus til Skandinavia, Erasmus til Europa og Lånekassen ellers i verden.

Opptakskrav

Opptakskrav til alle studier på bachelornivå er generell studiekompetanse, eventuelt realkompetanse for søkere over 25 år. Det kan være begrenset plass på enkelte studier. For mer informasjon om opptakskrav generelt, se Søkerhåndboka, ring 815 49 050 eller se Samordna Opptak sine nettsider. For spesielle forhold, ta kontakt med MF.

For opptak til masterstudier gjelder det i tillegg egne opptakskrav. Disse finner du på sidene for hvert enkelt studieprogram.

Innpassing av eksterne studier

Hvis du allerede har studiepoeng i KRL/ RLE eller andre fag fra et annet lærested og vil ha innpasset disse, må du søke om godkjenning/innpassing via eget skjema (pdf).