Arrangementer

12.12.2018 til 13.12.2018

We offer an associate gathering for colleagues who primarily work with pastoral education and the training of other ecclesial professionals in the Nordic countries (Profesjonsprogrammene og relevante masterprogram in Norway, Pastoralseminaret/FUV in Denmark, Utbildningsinstitutet in Sweden, and The Institute for Advanced Training, Finland).

10.12.2018 til 12.12.2018

Welcome to the second Nordic Conference organized by the Nordic Network - Practice and Theology! December 10-12, 2018.

17.10.2018 til 19.10.2018

Bli med på UKT-konferansen 17. - 19. oktober 2018! UKT-konferansen er en konferanse om ungdom, kultur og trosopplæring.

12.06.2018

Andrew Ratanya Mukaria holder tirsdag 12. juni prøveforelesning og forsvarer sin doktoravhandling.

24.05.2018

Vel møtt til professor Heid Leganger-Krogstads avskjedsforelesning 24. mai på MF.

22.05.2018

Hva er egentlig kosher? Og hva er halal? Spiser buddhister oksekjøtt, og hva spiser sikher? Skal hinduer kremeres eller begraves i kiste? Når feirer ortodokse kristne jul? Eller: Hvordan manøvrere i møte med andres religiøse praksis?

Vebjørn Horsfjord presenterer sin nye bok "Religion i praksis" (2017).

Velkommen!

15.05.2018

"Implisitt religion og eksplisitt juss - Hva slags religionsformer vinner fram i rettssystemet?" Helge Årsheim (TF) diskuterer religion og juss i norsk kontekst.

Velkommen!

09.05.2018

At this coming Coffee Hour, we will talk about different cultures emerging.
There will be a student presentation, and time for conversation.
 

Coffee and tea will be served along with delicious treats.  

Come and have a study break in the midst of finals and exams, and enjoy great conversations with fellow students and colleagues. 

As always in auditorium 4. 

All are welcome!

08.05.2018

Hva vil det si å forske på akutte sosiale problemer, og utsatte gruppers livssituasjon og praksis? Hva er diakoniforskningens metodiske særpreg? Er det noe ved diakoniens karakter som bør gjenspeiles i forskningens metodevalg? Ut fra erfaringen som generalsekretær i Kirkens Bymisjon og i samarbeid med kolleger ved fagutviklingsenheten der, utforsker jeg disse spørsmålene i to artikler som er klare for publisering. Begge ser muligheter i sammenhengen mellom frigjøringsteologi og aksjonsforskning som utgangspunkt for en fornyelse av diakoniforskningens metode idag.

08.05.2018

Daniela Lucia Rapisarda holder tirsdag 8. mai prøveforelesning og forsvarer sin doktoravhandling.

Sider