teologidagene

Teologidagene 2018

Velkommen til Teologidagene! Et nytt møtested for teologisk samtale med utgangspunkt i dagens samfunn og kirke.

Informasjon

Dato/tid: 
05.03.2018 - 09:30 til 06.03.2018 - 15:30

Er det mulig å si noe nytt om et så sentralt teologisk emne som frelse? Hva kan ny nasjonal og internasjonal forsking bidra med inn i forkynnelse og menighetens liv?

Teologidagene arrangeresi 2018  for første gang, og har "Frelse nå" som tema. 5. og 6. mars vil prester og andre med interesse for teologi møtes for faglig påfyll og samtale, med utgangspunkt i kirke og samfunn.

Teologidagene er et samarbeid mellom Bispemøtet i Den norske kirke, MF, Teologisk fakultet, VID vitenskapelige høgskole, Presteforeningen og Fagforbundet TeoLOgene. Konferansen ønsker å stimulere til samtale og refleksjon om sentrale teologiske tema med utgangspunkt i dagens samfunn og kirke. Målgruppen er prester og andre med interesse for teologi.

Om programmet

Utgangspunktet for samlingen vil være sentrale spørsmål som hva frelse betyr i dag.

  • Hva frelses vi fra, hva frelses vi til?
  • Hvordan forstås frelsen i spennet mellom tid og evighet? 

Teologidagene 2018 vil ha bibeltekstene knyttet til årets påskefeiring som en felles referanseramme. Samlingen vil munne ut i en større samtale om eksegetiske innsikter og homiletiske utfordringer ved bibeltekstene og gudstjenestene langfredag og påskedag. Teologidagene 2018 vil både tydeliggjøre hva som står på spill og hva som utgjør forskningsfronten i internasjonal teologisk tenking i dag. Samtalen om betydningen av «frelse» vil også ha stor praktisk nytteverdi for prester og andre som er i gang med å forberede den lokale påskefeiringen.

Mer informasjon og påmelding finner du her