Nils Hallvard Korsvoll disputas 2017 MF

Nils Hallvard Korsvolls doktorgradsprøve

Nils Hallvard Korsvoll holder 18. desember sin prøveforelesning og forsvarer doktoravhandlingen "Reconsidering ‘Christian’:Context and Categorisation in the Study of Syriac Amulets and Incantation Bowls"

Informasjon

Dato/tid: 
18.12.2017 - 10:15

Nils Hallvard Korsvoll holder sin prøveforelesning for graden ph.d. mandag 18. desember 2017 kl. 10:15. Temaet blir kunngjort 4. desember.

Samme dag kl. 12.15 vil doktoranden offentlig forsvare sin avhandling:

”Reconsidering ‘Christian’:Context and Categorisation in the Study of Syriac Amulets and Incantation Bowls”

Ordinære opponenter er professor dr. David Frankfurter, Boston (1) og professor dr. Erica Hunter, London (2). Professor dr. Kristin Bliksrud Aavitsland er tredje medlem av bedømmelseskomiteen.

Disputasen ledes av rektor Vidar L. Haanes.

Prøveforelesningen og disputas foregår på engelsk og blir holdt i Auditorium I, Gydas vei 4, Majorstua.