Konferanse om Bibelen i trosopplæringen

Velkommen til nettverkskonferanse om Bibelen i trosopplæringen på MF 28. mars.

Informasjon

Dato/tid: 
28.03.2017 - 10:00 til 15:30

Konferanse for kompetansenettverket til trosopplæringen i Den norske kirke.

Tema: Bibelen i trosopplæringen 

På denne konferansen vil vi se på noen sider ved hvordan Bibelen som kristendommens hovedkilde tas i bruk i trosopplæringen. MF har et pågående forskningsprosjekt innen trosopplæring med temaet Bibelen i trosopplæringen. Et av delprosjektene analyserer hvilke bibeltekster som er beskrevet i menighetenes trosopplæringsplaner. Andre delprosjekter jobber med forskningsspørsmålene: hvordan relateres bibeltekster til barn og unges egen hverdagsvirkelighet, hvordan foregår bibelundervisning og hva lærer barn og unge av undervisningen? I tillegg vil vi få bidrag fra andre forsknings- og utviklingsprosjekt om formidling og fortolkning av bibelfortellinger.

Målet med konferansen er å skape en faglig dialog mellom forsknings- og utviklingsarbeid og andre kompetansemiljøer som arbeider med bibelformidling.

Program

Bibelhistorier for barna. Skuespiller Svein Tindberg gir oss fortellinger fra sin bok og reflekterer rundt sitt arbeid med bibelfortelling for barn.
Forskningsprosjektet Bibelen i trosopplæringen ved MF presenterer sitt arbeid:

  • Bibeltekster i lokale trosopplæringsplaner v/Ann Midttun og Hanne Birgitte Sødal Tveito
  • Forholdet mellom aktiviteter og bibelundervisning i trosopplæringsuker v/ Elise Frøyen
  • Snublesteiner i bibelundervisningen v/Heid Leganger-Krogstad
  • Konfirmanters forståelse av påskefortellingen – ungdommens eget uttrykk v/ Caroline Vesterberg
  • «Den andre» som tolkningsmessig korrektiv: Erfaringer fra interkulturell bibellesning blant ungdom v/ Knut Holter ved VID Misjonshøgskolen

Responser, panel- og plenumssamtale underveis.

Meld deg på her innen 20. mars. Det er ingen deltakeravgift. Det serveres lunsj.

Målgruppen for konferansen er primært kompetansenettverket innen trosopplæring, dvs. utdanningsinstitusjoner, organisasjoner, kompetansemiljø innen religionspedagogikk, kirke og samfunn, bispedømmerådgivere etc. 

Arrangør: Kirkerådet og Det teologiske menighetsfakultet​