Arrangementer

27.09.2017

Culture can be experienced in so many ways; 
through food, nature, travel or conversations. 

Another way is through music. MF-student Solveig V. Weisser will come and show us some  traditional Norwegian instruments 
and give us a sound of Norway.

 Stop by Auditorium 4 @ MF, September 27th between 12:15 to 13:00 for some wonderful music and great fellowship! 

 All are welcome! 

18.10.2017

18. oktober: Tweensa - hvem er de? Hva er de opptatt av? Og hva trenger de?

21.10.2017

Velkommen til Åpen dag på MF lørdag 21. oktober! 

25.10.2017

Vel møtt til professor Sverre Dag Mogstads avskjedsforelesning 25. oktober på MF.

31.10.2017 til 01.11.2017

Solidaritetstanken er under press. Viljen til å dele blir mindre og nasjonalismen vokser. Miljøet taper for økonomiske interesser. Et stolt ideal oppleves av mange som utdatert. På 500-årsdagen for reformasjonen spør vi hvordan vi skaper solidaritet og fellesskap i en ny tid?