Om etterutdanningstilbudet

Etterutdanning er kurs som gir faglig påfyll, men som ikke er formelt kompetansegivende siden man ikke tar eksamen i det aktuelle emnet.

Årlige kurs
MF arrangerer årlige kurs for lærere i grunnskole og videregående skole. KRLE og Religion og etikkfaget er viktige fag i norsk skole, og det er det er et stort behov for etter- og videreutdanning av lærere i disse fagene. Nye etterutdanningskurs blir avertert på MFs nettsider, i bladet Utdanning, i aviser o.a.. Brosjyrer blir også sendt til skoler. 

Kurs som kan bestilles
Skoler og kommuner kan bestille kurs. MF kan skreddersy ulike tilbud på lokalt plan i samarbeid med kommuner, eller arrangere kurset på MF. Det kan være halvdagskurs og kursrekker over flere måneder.

Liste over kursemner 

Kontaktperson

For mer informasjon om etterutdanningstilbudet innenfor fagområdet KRLE/ Religion og etikk, ta kontakt med etter- og videreutdanningsleder: studierådgiver Mona G. Bø (skole@mf.no).