Masterstudenter ved MF får midler

Studentene Jesse Ophoff og Øyvind Lone er tildelt midler fra Kaia og Torfinn Tobiassens fond. – Jeg er veldig takknemlig for mulighetene dette gir, sier Ophoff.

Kaia og Torfinn Tobiassens Fond forvaltes av Unifor og støtter master- og ph.d.-studenter som arbeider med middelalderforskning ved norske universiteter og høgskoler. Fondet har nå gitt midler til to masterstudenter ved MF, Jesse Ophoff og Øyvind Lone. I tillegg er en masterstudent og en PhD-student fra NTNU tildelt støtte. Dette ble markert under Sophus Bugge-forelesningen 8. mars ved Universitetet i Oslo.

– Jeg er veldig takknemlig for mulighetene Kaia og Torfinn Tobiassens fond har gitt meg. Nå kan jeg ta min kunnskapstilegnelse og forskning til et nytt nivå. Med deres støtte kan jeg blant annet besøke og håndtere nøkkelmanustript, i stedet for kun stole på andres notater, sier Jesse B. Ophoff.

– Tildelingen av midler gir meg sjansen til å stille nye spørsmål knyttet til materiellet  og forsøke å se det fra en unik posisjon. Jeg er sikker på at det vil resultere i fascinerende resultater. Dette ville ikke vært mulig for meg uten disse midlene, sier han.

– Jeg er stolt av disse to dyktige og ambisiøse studentene, som har søkt midler til reiser i forbindelse med avhandlingene sine, sier professor Kristin B. Aavitsland.

Les mer om Sophus Bugge-forelesningen her. 

Bildet: Jesse B. Ophoff t.v. og Øyvind Lone t.h.