SiO

SiO

Alle universiteter og høgskoler som mottar offentlig støtte er tilknyttet en studentsamskipnad. Studentsamskipnadene skal ta seg av studentenes velferdsbehov på lærestedet. SiO er en studentsamskipnad

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, SiO, er samskipnad for 23 utdanningsinstitusjoner i Oslo og Akershus. Som student ved en av disse lærestedene kan du etter å ha betalt semesteravgiften benytte deg av våre tilbud.

Se infofilm fra SiO her.

Informasjon om helserefusjon ser du nederst på denne siden.

Andre aktuelle filmer fra SIO.
- Søvn
- Kosthold
- Stressmestring
- Motivasjon og positiv tenkning
- Trening

SiOs hovedoppgave er å tilby studentene produkter og tjenester som

  • bidrar til en effektiv læringsprosess og en stimulerende studiehverdag
  • bidrar til høy studiekvalitet
  • legger forholdene til rette for trivsel blant studentene

SiO er en servicebedrift for brukerne og bidra til at de tilknyttede utdanningsinstitusjonene har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Finansiering
Alle SiOs inntekter går direkte tilbake til studentene. SiO har ikke et mål om økonomisk overskudd - kun om en sunn økonomi for at SiO skal kunne forvalte studentenes verdier på best mulig måte - for studentene.

Velferdstilbudene finansieres blant annet gjennom semesteravgiften. SiO mottar også direkte statsstøtte og støtte fra utdanningsinstitusjonene i form av gratis lokaler (såkalt fri stasjon). Overskuddet fra vår forretningsdrift overføres til velferdsavdelingene.

Nøkkeltall om SiOs økonomi finner du i SiOs årsrapport.

Styre
Det er studentene som har flertall i samskipnadenes øverste styre (Hovedstyret), som blant annet fastsetter semesteravgiften og hvilke tilbud samskipnaden skal ha til sine studenter.

Studentrepresentantene i styret velges av studentdemokratiet ved lærestedene. I tillegg består styret av representanter fra utdanningsinstitusjonene og de ansatte i studentsamskipnaden.

Lov og forskrift
SiO ble etablert i 1939 og er Norges eldste studentsamskipnad. Vår virksomhet er hjemlet i:
Lov om studentsamskipnader
Forskrift om studentsamskipnader

Helserefusjon

SiO refunderer dine helseutgifter

SiO gir økonomisk støtte til studenter som har fastlege hos SiO Helse. Som student med fastlege i SiO, får du tilbakebetalt dine helseutgifter hvis de overstiger 350 kroner per år. SiO dekker følgende behandling og helsetjenester som overstiger 350 kroner og opp til Helfos frikortgrense.

  • lege
  • psykolog
  • poliklinikk på sykehus
  • røntgeninstitutt
  • pasientreiser
  • medisiner og utstyr på blå resept

Les mer om refusjonsordningen og last ned søknadskjemaet her!