Tilrettelegging

Tilrettelegging

Her finner du informasjon om tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser, handlingsplan, informasjon om eksamenstilpasning, tolketjenesten og parkering for studenter med bevegelsesnedsettelser.

MF skal være tilgjengelig for studenter med funksjonsnedsettelser på lik linje med andre studenter. Studiehverdagen skal så langt det er praktisk mulig og faglig forsvarlig være tilrettelagt for studenter med nedsatt funksjons­evne, slik at denne studentgruppen kan fungere på samme måte som institusjonens øvrige studenter. Handlingsplanen sees som et redskap til å implementere tiltak som bidrar til dette, og den kan leses nedenfor.

For mer informasjon om planen, eller hjelp til å tilrettelegge studiene og/eller eksamen er opp­nevnt kontaktperson på MF:

Pirjo Krabye (rom 353)
Tlf. 22 59 05 70
E-post: Pirjo.Krabye@mf.no

Nyttige lenker
Studieveilederne vil også, til en viss grad, kunne hjelpe med tilretteleggingen av studie­hverdagen. Nedenfor finner du b.la.  søknadsskjema for eksamenstilpasning og for parkering på MF for studenter med bevegelsesnedsettelser.