Tilrettelegging

MF skal så langt det er mulig og rimelig legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov.  På disse sidene finner du informasjon om tilrettelegging av studiehverdagen og eksamen.