MF-stipendet

Nytt stipend for studier i utlandet, 2016, 2017 og 2018

De neste tre årene har MF bevilget ekstra midler til masterstudenter som skal på utveksling, eller som har særskilte utgifter i forbindelse med skriving av masteravhandling i utlandet.

Stipendbeløp pr. student: Kr 7 000,-

Søknadsfrist: 1. februar og 1. oktober

For søknadsskjema, følg denne lenka