Medie- og annonseplan 2017

Antall abonnenter: 20.500
Utgivelser per år: 4
2017: 83. årgang

I Medie- og annonseplan for 2017 ser du våre annonsemoduler, priser og materiellfrister.

Om våre lesere
Lesere av bladet Lys og liv er først og fremst nåværende og tidligere MF-studenter. I tillegg sendes bladet til alle menigheter i Den norske kirke, bidragsytere, samarbeidspartnere og venner av fakultetet. Leseren er mellom 19-99 år og bosatt over hele landet. Leseren arbeider i kirke, skole eller samfunn.

Fredrikke Ree Aadland
redaktør (i 2017)
E: lysogliv@mf.no
T: 22 52 05 50