Mål for utdanningen

Doktorgradsutdanningen ved MF skal kvalifisere for forskningsvirksomhet av internasjonal standard og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning, i samsvar med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder (jf. ph.d-forskriftens § 2).

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode innen fagområdet.

Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur (§ 10).

Doktorgradsprogrammet har som målsetting å utdanne forskere med kompetanse i vitenskapelig analyse samt hypotese- og teoridannelse.