Nidarosdomens hovedrom

Lær å lese kirkebygg

Studiet lærer deg å utvikle et undervisningsopplegg / læringsprosjekt knyttet til ditt lokale kirkebygg. Dette emnet kan du studere på deltid. 

PED5530 
Kirkebyggets teologi og læring

Emneansvarlig: Prof. Heid Leganger-Krogstad og prof. Sverre D. Mogstad 
Undervisning: Professorene Reidar Hvalvik, Heid Leganger-Krogstad og Sverre D. Mogstad
Studiepoeng: 10
Søknadsfrist: 15. januar 2017
Kostnad: kr. 4500 (inkl. avgift til SiO) Ordinær semesteravgift gjelder dersom du er programstudent

Studieemnet kan inngå i Erfaringsbasert master i RLE/religion og etikk, Master i kirkelig undervisning eller som valgemner i andre masterløp etter søknad til studieveileder.     

Det blir tre mandags-/tirsdagssamlinger våren 2017.

Studiet lærer deg å utvikle et undervisningsopplegg/læringsprosjekt knyttet til ditt lokale kirkebygg, og prøvingen i emnet er knyttet til dette (mappeinnlevering, ingen skoleeksamen). Kirkebyggene har et stort ubrukt potensial for læring i trosopplæring eller i kirkens samarbeid med barnehage/skole. Evne til å lese og tolke ulike tiders utforming av kirkebygg, kirkens arkitektur, inventar, kunst og symboler står sentralt i emnet.

Emnebeskrivelsen kan leses i sin helhet her.

Søk

Det er løpende opptak til studiet, bruk SøknadsWeb.

For spørsmål, kontakt studieveileder Mona Gulbrandsen Bø Tlf: 22 59 05 00 eller send e-post til kirke@mf.no.