Billedkunststudium på MF i Oslo

Kristendom og billedkunst

Er du interessert i kunst og ønsker å bli bedre kjent med europeisk kunsthistorie?

Fakta: 

Søk om opptak

Søknadsfrist
​Søk innen 15. juni.

​Pris
​4500,- (semesteravgift inkludert)

Foreleser professor Reidar Hvalvik 

I kirker og museer over hele verden finnes det en rekke malerier, ikoner og mosaikker som fremstiller kjente–og mindre kjente–kristne motiver. Noen er umiddelbart forståelige, mens andre inneholder mange ukjente elementer. Emnet Kristendom og billedkunst (10 sp) gir hjelp til å lese slike bilder. Denne kunsten har nær tilknytning til bibelske tekster og andre kristne tekster fra antikken og middelalderen som for eksempel legender og prekener. Studiet av kristen billedkunst legger derfor også vekt på å gi kunnskap om slike tekster. Ettersom mesteparten av billedkunsten fra tidlig middelalder og frem til reformasjonen i realiteten er kristen kunst, gir emnet en innføring i europeisk kulturhistorie.

Emnet er relevant for alle som er interessert i billedkunst, og er særlig velegnet for lærere som underviser i KRLE/religion og etikk, kunst og håndverk og samfunnsfag.

Høsten 2017 tilbys undervisningen på torsdager kl. 17.00–21.00:
31. august
7., 14., 21. og 28. september
12., 19., 26. oktober
2. november

Du finner informasjon om læringsmål, litteratur, eksamen mm i emnebeskrivelsen.
Her er brosjyren for emnet.