KRLE MF

KRLE våren 2017

Denne våren kan du ta 15 stp i KRLE med undervisning på lørdager. Studiene er rettet mot lærere, og er åpent for alle interesserte.

Fakta: 

Søknadsfrist: 15. januar 
Du søker om opptak via SøknadsWeb

Last ned brosjyre her ...

 

 

Deltidsstudier 

  1. KRLE 1  KRLE1020  - Bibelen og kristen livstolkning  
  2. KRLE 2  KRLE1040 - Etikk, filosofi og kristen livstolkning

Last ned brosjyre her ...

​Dette er et tilbud til lærere og andre interesserte. Det er ingen obligatoriske innleveringsoppgaver. ​Studiene er kompetansegivende (15 stp) og gir utvidet kunnskap, faglig og didaktisk fordypning, og styrker kvalifikasjonene for undervisning.​

Våren 2017 er undervisningen lagt til sju lørdager: 14. jan, 28.jan, 11.feb, 11.mar, 25.mar, 22.apr, 29.apr, 13.mai.
Eksamen: 2. juni 2017

Studiene kan kombineres med full jobb.

MF bruker IKT-verktøyet Fronter som kontaktledd mellom fakultetet og den enkelte student.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse (for personer over 25 år).

Semesteravgift 
Våren 2017 kr. 4500,-

Søknadsfrist
15. desember, søknader etter fristen vurderes etter kapasitet fram mot studiestart.