Kjetil Fretheim, cand. theol


Klikk på bilde for høyoppløst versjon
Stilling: Professor
Telefon: 22590625
E-post: Kjetil.Fretheim@mf.no
Mobil: 97708051
Lenker:

Ressursperson på følgende temaer:

 • Menneskerettigheter
 • Menneskesyn og menneskeverd
 • Stat og kirke
 • Økumenikk (KFUK og KFUM)
 • Diakoni
 • Frigjøringsteologi
 • Frigjøringsteologi
 • Etikk - politisk ( utviklingssamarbeid)
 • Etikk - sosial ( rettigheter, fordeling, Nord-Sør)
 • Etikk - økologisk
 • Etikk - prinsipiell
 • Etikk - yrkesetikk ( bistandsarbeidere)
 • Kirkeforskning
 • Kirken og organisasjonene
 • Etikk
 • Kontekstuell teologi

Eksamen/praksis

 • Cand.theol., MF 1996
 • Sosialantropologi mellomfag, UiO 1996
 • Vernepliktig stasjonsprest, Luftforsvaret 1997-1998
 • Praktisk teologisk seminar, MF 1997
 • Utdanningskonsulent, PF 1998-2000
 • Historie mellomfag, UiO 1999
 • Formidling og læring (10 v.t.), NTNU 2000
 • Internasjonal valgobservasjon (5 v.t.), UiB 2000
 • Høgskolelektor (timelærer), HiST 2000
 • Førstekonsulent/seksjonsleder, KN 2000-2003
 • Kvalifiseringsstipendiat, SUM UiO 2003
 • Stipendiat, MF, 2004-2007
 • PhD, MF 2007
 • Seniorforsker/forskningsleder, SIK 2008-2009
 • Førsteamanuensis, samfunnsfag, MF 2009-2013
 • Professor, diakoni og etikk, MF 2013-
 • Visiting professor, York St. John University 2014-2015

Verv

 • Varamedlem i Komiteen for internasjonale spørsmål (KISP) under Mellomkirkelig Råd 2004-2007
 • Nemndsmedlem, Utlendingsnemnda 2005-2008
 • Medlem av Executive Committee, World Alliance of YMCAs 2006-2010
 • Leder for Komiteen for internasjonale spørsmål (KISP) under Mellomkirkelig Råd 2010-2013
 • Medlem i Regional etisk komite for medisinsk og helsefaglig forskning REK Sør-Øst B 2012-